Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Myntgatan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Myntgatan


Fakta och historia om Myntgatan


Nämndes först år: 1630
Längd: 90 meter
Lat: 59.326272  Long: 18.067607

Myntgatan har fått sitt namn efter det Kungliga Myntverket som låg vid gatan 1696 - 1850.Det är dock först år 1863 som detta namn förekommer i skrifterna.

Kungliga Myntverket eller Kungliga Myntet som det hette för i tiden etablerades år 1696 vid Myntgatan och Mynttorget. Före dess så skedde präglingen av mynt i de olika smedjorna som myntmästarna hade i staden, dessa låg dock i huvudsak väster om slottet och därmed nära dagens Myntgatan och Mynttorg.

Första gången gatan nämns i skrifterna är år 1630 och då som "Skattmester Gatun", detta namn kommer troligen från Riksskattmästrare Gabriel Bengtsson Oxenstierna som ägde en tomt vid gatan. Tidigare har gatan också hetat "Salviigränd" men detta är inte belagt när.

I samband med rivningen av Norre Port år 1672 drogs gatan fram till det nya Mynttorget. Från 1600-talet och fram till mitten av 1800-talet kallades gatan för Riddarhusgatan och detta namn fanns kvar fortfarande år 1863 för den delen av gatan som låg framför Riddarhuset. Det var endast den korta delen från Riddarhustorget till Mynttorget som kallades för Myntgatan år 1863.Test