Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Mårten Trotzigs gränd i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Mårten Trotzigs gränd


Fakta och historia om Mårten Trotzigs gränd


Nämndes först år: 1544
Längd: 30 meter
Lat: 59.323026  Long: 18.072746

Mårten Trotzigs gränd är den enda bevarade trappgränden i Gamla stan, den går mellan Prästgatan och Västerlånggatan. Namnet fastställdes år 1949 och avser Marten Traubtzig (försvenskat till Mårten Trotzig) som föddes i Wittenberg den 1:a december år 1559. Det är okänt varför han kom till Stockholm år 1581, att det var i syfte att driva handel är mycket troligt men vi vet ej med säkerhet. Han bedrev handel med järn och koppar och blev snart en storägare i Falu koppargruva.

År 1595 blev han borgare i Stockholm och år 1597 köper han ett litet stenhus vid grändens östra sida, troligen beläget mot nuvarande Prästgatan. År 1599 köper han ytterligare ett stenhus vid grändens östra sida och äger därmed både husen vid grändens östra sida. I fastebrevet (Lagfarten) beskrivs de som "Tvenne små stenhus vid Västerlånggatan, hvilka sträcka sig ifrån Järntorget utmed hela den trånga Trappegränden". Under sin livstid blir han den kanske rikaste handelsmannen och borgaren i Stockholm och får många barn. Den 21:a mars år 1617 dör Mårten Trotzig i samband med en resa till Falu koppargruva, troligen blev han rånmördad men det har aldrig helt bekräftats. Han verksamhet och de båda husen vid gränden tas över av hans äldsta son, Johan (1/10-1597 - 6/7-1647), som kom att kallas "Johan den rike". År 1679 säljer hans efterlevande husen vid gränden.

Gränden som var en s.k. trappgränd som förband Murgatan (nuvarande Prästgatan) med Västerlånggatan var bara 92 centimeter bred, det gör den till Sveriges numera smalaste gata, och kallades på medeltiden (1300-talet fram till 1500-talet) sannolikt för Trångsund. Vi vet att den år 1544 kallades för "Tronge trappe grenden" och år 1573 för "Trånge trappe grändh". År 1608 kallades den för "Trappegränden" och någon gång därefter men före år 1733 fick den namnet "Trotz grändh". Det är inte bevisat att namnet "Trotz grändh" var efter Mårten Trotzig utan kunde mycket väl vara efter sonen Johan Trotzig som ägde husen där under längre tid (30 år mot faderns 18 år) än sin far, eller så avser namnet båda två samt de efterlevande släktingarna som fram till försäljningen år 1679 ägde husen vid gränden.

Mårten Trotzigs gränd 1945

År 1820, då gränden stängdes med plank i båda ändar (se bilden ovan) kallades gränden fortfarande för "Trotz gränd". Gränden hade ett plakat uppsatt fram till år 1899 där det stod "Trotzgränden", tyvärr är det plakatet försvunnet och gränden kom att vara stängd fram till år 1945 när trappan renoverades/byggdes och den öppnades igen för allmänheten, då med namnet Trotzgränden. År 1949 fick den det nuvarande namnet "Mårten Trotzigs gränd" och det är faktiskt då som ordet "Mårten" kommer med för första gången. Det hade sannolikt varit mycket mer korrekt att kalla den för Trotzigs gränd då vi inte vet vem som namnet avser, Mårten, sonen Johan eller släkten Trotzig.Test