Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Lilla Nygatan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Lilla Nygatan


Fakta och historia om Lilla Nygatan


Nämndes först år: 1639
Längd: 250 meter
Lat: 59.323781  Long: 18.068626

Lilla Nygatan och Stora Nygatan fick sina namn i samband med den nya stadsplanen för den västra delen av Stadsholmen efter den stora branden år 1625. De var helt enkelt de nya gatorna som drogs fram i nord sydlig riktning genom området som tidigare endast hade haft gator/gränder som gick i öst västlig riktning.

När bebyggelsen växte på Stadsholmen från den ursprungliga innanför Västerlånggatan och Österlånggatan så skedde det genom att gränderna drogs rakt ut från dessa gator/gränder till stranden. Efterhand som landhöjningen och den mänskliga faktorerna gjorde att stranden kom allt längre bort drogs dessa gator/gränder alla längre ut. Till slut så såg gatunätet ut som en solfjäder där allt utgick från Västerlånggatan och Österlånggatan. Detta utseende gäller fortfarande för gatorna öster om Österlånggatan.

Problemet som uppstod var att det inte fanns några nord sydliga förbindelse utan man måste ta sig upp till långgatorna för att sedan gå ner igen på nästa gata/gränd för att ta sig bara några meter norr eller syd från där man startade. Efter den stora branden år 1625 som främst förstörde bebyggelsen på den östra delen av Stadsholmen passade man på att i stadsplanen skapa 2 nya gator som gick i nord sydlig riktning i detta område. Stora och Lilla Nygatan.

Lilla Nygatan nämns för första gången år 1639 "Den nedre nye gathen", år 1641 "Nedhre Nye Gathun", år 1646 "Nedre Nyegathun", 1647 "Wästre Nyegathun". Den kallades också för andra namn under den första tiden, t.ex. år 1645 kallas den också för "Bryggaregatan" p.g.a. att det fanns ett antal bryggerier på gatans västra sida. De var beroende av vatten för sin verksamhet så det var ett perfekt ställe för dem att ha sin verksamhet på.

Efter 1650 så kallades gatan dock för "Lilla Kongsgatan" vilket man ville ha som det officiella namnet. Redan år 1637 finns skrifter som kallar den "Lilla Kongsgatan" men i folkmun var nog namnet i första hand "Nedhre Nye Gathun" eller liknande.

På 1720-talet verkar dock "Lilla Nygatan" ha slagit igenom och något annat namn används inte. I början av 1900-talet så togs dock namnfrågan upp igen då man tyckte att namnet var för lika "Stora Nygatan" så man förslog istället att gatan skulle heta "Postiljonsgatan" år 1921 p.g.a. att Posthuset låg vid gatan. Detta förslag antogs dock ej.Test