Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Kråkgränd i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Kråkgränd


Fakta och historia om Kråkgränd


Nämndes först år: 1650
Längd: 80 meter
Lat: 59.325341  Long: 18.074784

Kråkgränd fanns inte före 1520-talet då det dåvarande Fisketorget bebyggdes och ersattes med ett antal kvarter och mellanliggande gränder. Namnet på gränden från den tiden fram till år 1625 då namnet "Knut Kråkas grändh" nämns är okänt.

Namnet kommer från rådmannen Knut Nilsson Kråka som år 1608 blev rådman i staden och ingick i de äldstes råd, han var även en av representanterna för borgarståndet i riksdagarna. Hans historia är dock inte så munter då han år 1623 sparkades ut ur rådet då han inte betalat in sin skatt (uppbördsmedel) till kronan och alla hans tillgångar konfiskerades. År 1625, det år han dör, arbetar han som tullare vid en södra porten in till staden.

Gränden kallas år 1655 för "Kråkens grend" och har därefter gradvis utvecklats till dagens "Kråkgränd".Test