Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Kolmätargränd i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Kolmätargränd


Fakta och historia om Kolmätargränd


Nämndes först år: 1584
Längd: 10 meter
Lat: 59.325987  Long: 18.068572

Kolmätaregränd förbinder Västerlånggatan med Brantingtorget i form av en tunnel som har 2,9 meter fri höjd.

Gränden har fått sitt namn efter Hans Kohlmeter (1626-1686) som år 1661 ägde ett hus i gränden. Hans Kohlmeter var rådman och bisittare i Södermalms kämnärsrätt (en form av domstol som var under Tingsrätten och endast fungerade inom staden, finns ej längre).

År 1587 var namnet "Herman Ruggens gränd". I början av 1600-talet var namnet "Johannis secretereres grendh" men år 1646 kallades dock gränden för "Kholmetare grenden" och år 1652 för "Kåålmäterens grändh".

På 1700-talet berättar Bellman i Fredmans epistel nr 34 om gränden "Til Movitz när elden är lös i hans qvarter uti Kolmätar gränden".

Gränden var fram till 1940-talet mycket längre och sträckte sig då från Västerlånggatan ända fram till Myntgatan. Genom saneringen av kvarteret Cephalus klippts samtliga tre inom området befintliga gränder (Klockgjutargränd, Kolmätargränd och Stenbastugränd) av och slutar sedan dess i Brantingtorget.

Vera Siöcrona ledde under 1940-talet kampen om Kolmätargränden, en aktion för att bevara kvarteret där bl.a. kolmätargränden gick då man planerade att riva hela kvarteret för att bygga det nya kanslihuseannexet. Kvarteret blev dock rivet och gränden förvandlades till dagens tunnel mellan Västerlånggatan och Brantingtorget.Test