Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Kåkbrinken i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Kåkbrinken


Fakta och historia om Kåkbrinken


Nämndes först år: 1454
Längd: 220 meter
Lat: 59.324482  Long: 18.069323

Kåkbrinken består av 2 ord som var för sig har en betydelse.

Ordet Kåk kommer från det fornsvenska ordet "Kaken" som var ett tyskt låneord. Detta betydde Schavott eller skampåle. På Stortorget stor fram till år 1766 den s.k. "Kåken" där brottslingar som dömts för smärre brott straffades. Ofta genom att kedjas fast vid pålen och få ett antal piskrapp och sedan få stå bunden där under en dag eller två. Ett skamstraff m.a.o.

Ordet Brink betyder kort backe. Alla s.k. brinkar i Gamla stan är backar (Storkyrkobrinken, Kåkbrinken, Södra och Norra Benickebrinken och Köpmanbrinken).

Namnet Kåkbrinken kommer m.a.o. från Kåken som stod på Stortorget där gatan/gränden mynnade ut och att själva gatan/gränden var en backe, en s.k. brink.

De äldsta namnet på gatan är "Vattubrinken" från år 1454 då brinken ledde ner från Stortorget till den s.k. Vattenporten i stadsmuren.

Första gången namnet Kåkbrinken nämns är år 1477 "Kaakbrinkin". År 1496 nämns den igen som "Kakbrinkin. År 1625 som "Kåkbrinksgränden". Nuvarande Kåkbrinken har dock haft olika namn under åren som gått. Nedre delen kallades för "Schulten Bagares gränd" år 1698 efter bagaren Joachim Schult som hade köpt ett hus vid gränden år 1623. Detta är lite komplicerat för detta hus revs år 1633 i samband med att den nya stadsplanen (efter branden 1625) för den västra delen av Stadsholmen genomfördes. Joachim Shults lät då bygga ett nytt stenhus i hörnet av den nya Konungsgatan (Stora Nygatan) och den västra delen av Kåkbrinken som då kallades för "Sötegummands gränd. Det är efter detta huset som namnet "Schulten Bagares gränd" kom till.

År 1733 visar Tilleaus karta att Kåkbrinken heter just Kåkbrinken för den delen som går mellan Stortorget och Västerlånggatan. Sträckan Västerlånggatan till Stora Nygatan heter "Kocks gränd". Sträckan Stora Nygatan till Lilla Nygatan heter "Bagares gränd". Sch sträckan Lilla Nygatan till Munkbrogatan heter "Schultens gränd" och den lilla biten från Munkbrogatan till själva stranden "Nedre Schultens gränd". Nuvarande Kåkbrinken var m.a.o. uppdelad på 5 gränder, alla med olika namn. Lägger man till att namnen på dessa gränder ändra regelbundet blir det närmast omöjligt att ge en samlad bild av vilka namn Kåkbrinken har haft tidigare.

Under 1700- och 1800-talen delas gatan normal upp på Kåkbrinken som avses den övre delen från Stortorget till Stora Nygatan och den nedre delen som avsåg Stora Nygatan till stranden. Den nedre delen kallades under en stor del av tiden för antingen "Bagaregränden" eller "Schultens gränd".Test