Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Johannesgränd i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Johannesgränd


Fakta och historia om Johannesgränd


Nämndes först år: 1503
Längd: 80 meter
Lat: 59.32371  Long: 18.074452

Gränden har fått sitt namn efter den kanske mest okända av Gamla stan tidigare kyrkor, S:t Johannes kyrka.

S.t Johannes kyrka byggdes troligen under de första åren på 1500-talet. År 1504 nämns kyrkan vid namn i tänkeboken för 1504, så då är det säkert att den stod klar. År 1527 genomförde Gustav Vasa reformationen och kyrkan, alla dess värdeföremål mm beslagtogs av kungen. S:t Johannes kyrka revs och merparten av de stenar mm kyrkan var byggd av användes till byggnation av försvarsverk (Östersjömuren mm) mot Saltsjön.

År 1503 nämns gränden under namnet "Sancte Johannis grendh". På 1760-talet kallades gränden också för "Tre Kungars gränd" efter krogen "Tre Kungar" som låg där gränden mynnade ut vid Österlånggatan. Detta namn har dock endast varit tillfälligt och troligen upphört när krogen försvann och då återfick gränden namnet "Johannesgränd".Test