Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Järntorgsgatan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Järntorgsgatan


Fakta och historia om Järntorgsgatan


Nämndes först år: 1685
Längd: 60 meter
Lat: 59.322391  Long: 18.073057

Gatan har fått sitt namn från Järntorget vid gatans norra ände.

Gatan var under 1500-talet endast en kort gränd då vattennivån gjorde att den södra delen av gatan inte fanns. Under 1600-talet utvecklades dock gatan till att bli den stora huvudinfartsgatan till staden från söder och kallades därmed också för "Stora gatan"

År 1685 nämns gatan i skrifterna som "Jerntorgs gatun", ett namn som utvecklades till dagens "Järntorgsgatan".Test