Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Helga Lekamens gränd i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Helga Lekamens gränd


Fakta och historia om Helga Lekamens gränd


Nämndes först år: 1505
Längd: 70 meter
Lat: 59.32533  Long: 18.068379

Helga Lekamens Gränd har fått sitt namn efter Helga Lekamens Gille som var det största gillet i medeltidens Sverige.

Gillen var föreningar eller sammanslutningar, främst i städerna, som bedrev hjälpverksamhet. Helga Lekamen är ett annat ord för Kristi Lekamen (Lekamen = Kristi kropp som nattvardens bröd, oblaten, omvandlas till). Pengarna till gillet kom till stor del in via kapellet i Storkyrkan där Helga Lekamens altare stod och där människorna i staden kunde skänka pengar för botgöring mm.

Det första dokumenterade namnet på gränden är år 1505 "Helge lycama grendh". Under 1600-talet kallades gränden för "Lekamengränden" då gillet försvann i.o.m. den svenska reformationen då protestantismen infördes. Under 1700-talet försvinner kopplingen till det ursprungliga namnet helt då gränden får namnet "Lilla Gråmunkegränd" (1722). Här var motiveringen att den Stora Gråmunkegränden låg granne norr om denna gränd.

På 1920-talet föreslog Namnberedningen att det gamla namnet skulle återupptas för att undvika förväxlingar med Stora Gråmunkegränd samt att gränden faktiskt under mer än 250 år hetat "Helga Lekamens gränd". År 1925 beslutades detta och sedan dess har gränden sitt ursprungliga namn igen.Test