Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Bredgränd i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Bredgränd


Fakta och historia om Bredgränd


Nämndes först år: 1476
Längd: 80 meter
Lat: 59.325555  Long: 18.074741

Namnet Bredgränd har använts av flera gränder i Gamla stan under årens lopp, ibland har det funnits flera gränder med det namnet samtidigt. Ofta har man givit detta namn till en bredare gränd som ligger bredvid en annan namngiven gränd, just för att den var bredare.

Den 16:e juli år 1885 bestämde Namnrevisionen i Stockholm bl.a. att det endast kunde finnas en gata med ett specifikt namn så dagens Bredgränd är den enda i sitt slag i staden sedan dess. Orsaken till att just den här gränden fick det namnet är att den, vad som är känt, inte har haft något annat namn.

Det äldsta kända namnet på gränden är "Bredha grendena Östan mur" år 1476 vilket sannolikt avser just denna gränd då den andra kända bredgränden vid den tiden låg vid Järntorget (nuvarande Norra Dryckesgränd). Bredgränd var vid den här tiden sannolikt bebyggd med mestadels lagerlokaler då den låg strax norr om Fisketorget som var staden största torg och hamn.

År 1570 kallades gränden för "Östre Bredgränden" för att skilja den från andra bredgränder och då fanns det säkert bostadshus i den västra delen av gränden mot Österlånggatan men längst i öster var det nog fortfarande mest lagerlokaler. De stora husen längs Skeppsbron byggdes först på 1600-talet när kung Gustav II Adolf lät anlägga Skeppsbron och Skeppsbrokajen.

Andra gator och gränder i Gamla Stan som under olika perioder har kallats för Bredgränd är:

Drakens gränd
Norra Dryckesgränd
Funckens gränd
SkräddargrändTest