Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Bollhusgränd i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Bollhusgränd


Fakta och historia om Bollhusgränd


Nämndes först år: 1689
Längd: 100 meter
Lat: 59.325708  Long: 18.073164

Bollhusgränd är en av de äldsta gatorna i Gamla Stan då den utgjorde den norra delen (norr om Köpmangatan) av den Östra murgatan som gick precis innanför den östra stadsmuren. Från början var det ingen gata utan snarare en öppen yta som man inte fick bygga på närmast muren. Fr.o.m. kung Magnus Erikssons stadslag från mitten av 1300-talet reglerades gatan innanför stadsmuren där det står exakt dess minsta bredd (6 alnar, 1 aln = 0,593802 meter), att man inte fick bygga på den mm.

Stadsmuren nämns i skrifterna för första gången år 1288 och därmed finns även den öppna yta som senare blev den Östra murgatan. År 1439 kallas den öppna ytan för "Stadens allmänning" för att senare när området blivit en gata sannolikt få namnet "Innanmursgatan", det var det normala sättet att ange gator på under medeltiden (i förhållande till något, i detta fallet innanför muren) och det är möjligt den behöll det namnet fram till 1600-talet.

Under större delen av 1600-talet kallas gatan för "Donat Apotechares grend" efter Donatus Donatsson Teutzman. Han föddes i Viborg (någon gång före år 1576) och kom till Stockholm tillsammans med sin mor, Anna, som då hade gift om sig med den blivande kungliga apotekaren Simon Berchelt. Även han blev kunglig apotekare vid hovet och år 1611 äger han ett hus vid gränden (markerat med rött på kartan ovan) som idag är rivet.

På kartan ovan från ca 1680-talet benämns gränden för både Donat Apotechares grend och Bollhusgrenden men på Johan Holms karta från år 1689 används enbart namnet Bollhusgränden.

Namnet Bollhusgränden kommer från de båda bollhusen som då låg vid grändens sydvästra del, Stora Bollhuset som byggdes år 1627 och Lilla Bollhuset som byggdes år 1653. Stora Bollhuset byggdes för det då populära bollspelet "Jeu de Paume" men kom senare att bli en teater och operascen. När det Tessinska palatset byggdes år 1701 tappade gränden kontakten med de båda bollhusen men namnet kom att stanna kvar och än i dag kallas gränden för Bollhusgränden.Test