Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Vasabron i Stockholm

Vasabron var den andra bron av dagens broar som byggdes över Norrström, den första var dagens Norrbro som invigdes år 1807. Det har dock sedan år 1288, när den gamla Norrbro nämns första gången i en skrift, funnits flera broar över Norrström men de är alla försvunna idag.

Bild på Vasabron


Fakta och historia om Vasabron


Invigdes: 1878-8-20
Längd: 208 meter
Bredd: 18 meter
GPS: 59.327033 , 18.064806

Vasabron har troligen fått sitt namn efter statyn av Gustav Vasa som står på Riddarhustorget (enligt F.U Wrangel, Stockholmiana sid 203), det var Riddarhustorget som bron var avsedd att förbinda med Tegelbacken över Norrström. P.g.a. att Beredningsutskottet som gav bron sitt namn aldrig motiverade var namnet kom ifrån är vi inte säkra på att det var statyn av Gustav Vasa som inspirerade till namnet, det kan också ha varit de fosterländska känslorna vid denna tid som var orsaken. Vasabron har dock i sin tur givit namn till Vasagatan som ursprungligen gick i brons direkta förlängning norrut på Norrmalm.

År 1843 försökte industrimannen Samuel Owen (1774-1854) att bygga en bro över Norrström ungefär på den platsen som Vasabron ligger idag. Han var född i England och kom till Sverige år 1804 och var en expert på ångmaskiner. Han, grundade Kungsholms Mekaniska Verkstad år 1809 men han är mest känd som konstruktör av ångbåtar där han var en pionjär. Hans försöka att bygga bron över Norrström verkställdes dock aldrig p.g.a. att han fick ekonomiska problem och tvingades sälja Kungsholmens Mekaniska Verkstad för att undvika konkurs. Men tack vare Samuel Owen var nu idén med en andra bro över Norrström väckt.

År 1868 kom nästa förslag till att bygga en bro över Norrström där Vasabron ligger idag. Denna gången gick det bättre. Uppdraget att rita bron gavs till Emil Edvard von Rothstein (1821-1890) som var en svensk arkitekt född i Erikssund. År 1848 blir han arbetschef för Stockholms stads vattenbyggnader och han ritade, förutom Vasabron, Karlbergskanalen, kajerna längs Strandvägen mm.

Bild på Vasabron år 1876
Vasabron år 1876. Foto av okänd

År 1875 påbörjades bygget av bron och redan 3 år senare, år 1878, stod den nya bron klar. Den hade 7 brospann i form av bågar gjorda i gjutstål, gjorda av Atlas verkstäder i nuvarande Vasastaden på Norrmalm, där det största brospannet har en längd av 32 meter. Den totala längden blev 208 meter. Själva kör- och gångbanan blev 18 meter vilket gjorde att man inte kunde ansluta bron på Stadsholmen till Riddarhusgränden då denna bara är 7 meter bred. Under en kort tid fanns det planer på bredda gatan maximalt och ta bort trottoarer mm men det ansågs inte som en bra lösning. Den slutliga lösningen blev istället att göra Riddarhusgränden enkelriktad i riktning mot Riddarhustorget och sedan göra samma sak med Rådhusgränden fast i riktning mot Vasabron. Så är det än idag. Den seglingsfria höjden blev 3,2 meter och djupet under bron är 3,5 meter.

Tekniken för att bygga bron ansågs som innovativ för sin tid med gjutningar under vattnet för betongfundamenten som brospannen stod på. För varje fundament pålade man med ca 240 pålar för att göra brofundamenten stabila. Körbanan är gjord i betong på ett underlag av träkubb.

Vasabron invigdes den 20:e augusti år 1878

Bild på Vasabron år 1910
Vasabron år 1910. Foto av okänd

År 1909 byggs bron om för enkelspårig spårvagnstrafik i mitten av körbanan samt en renovering av den övriga körbanan. Det är också nu som bron får sina lyktor i jugendstil av arkitekten Agi Lindegren som finns än idag. Vasabron var under åren 1878-1955 huvudleden för all trafik över Norrström, det var först i.o.m. Centralbrons färdigställande år 1955 som Vasabron fick karaktären av en mer lokal trafikled.Test