Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Strömsborgsbron i Stockholm

Strömsborgsbron är en av de minsta broarna i Gamla Stan och har fått sitt namn efter den lilla ön Strömsborg som den förbinder med Vasabron. Det har dock inte alltid varit så, före år 1954 gick istället Strömsborgsbron åt andra hållet, västerut, och anslöt till Sammanbindningsbanan och dess gångbana.

Bild på Strömsborgsbron


Fakta och historia om Strömsborgsbron


Invigdes: 1993-7-9
Längd: 45 meter
Bredd: 8 meter
GPS: 59.327191 , 18.063916

Före år 1873 när den första bron byggdes så kunde man endast nå ön Strömsborg med båt, det var många båtar som gick från såväl Stadsholmen, Tegelbacken och Kungsholmen till den lilla ön för där hade köpmannen Berge Olofson Ström byggt ett av stadens populäraste nöjesställen.

Bild på karta från 1885 visande bron till Strömsborg
Karta av A.R. Lundgren år 1885 (beskuren)

Den första Strömsborgsbron, en gångbro som var ca 10 meter lång, byggdes år 1873 (Brodin och Dahlmans karta från 1870 visar ingen bro) och var ansluten västerut till Sammanbindningsbanans norra bro över Norrström. Den norra bron bestod dels av ett dubbelspår för järnvägen men på den östra sidan av bron gick en gångbana, det var till den som den första Söderströmsbron anslöts. Se Lundgrens karta ovan från år 1885.

År 1950 när byggnationen av de stora Norra järnvägsbron samt Centralbron påbörjas så rivs den gamla Strömsborgsbron. Den kunde inte anslutas till gångbron på järnvägsbron för den låg nu längst till väster och mellan den och Strömsborg gick ett dubbelt järnvägsspår samt den stora Centralbron för fordonstrafiken. Man blev helt enkelt tvungen att bygga den nya Strömsborgsbron åt öster och ansluta den till Vasabron istället.

Först så byggdes en provisorisk bro som var 40 meter lång mellan Strömsborg och Vasabron under byggnadstiden av de stora broarna åren 1950-1955. Den provisoriska bron blev dock kvar mycket längre än så och det var först år 1993 som den ersattes med dagens Strömsborgsbro. Under byggnadstiden av dagens Strömsborgsbro (1992-1993) fungerade en militär pontonbro mellan Strömsborg och Riddarhuskajen som förbindelse.

Strömsborgsbron är 45 meter lång, har 3 brospann med 2 betongfundament. Bro är konstruerad med stålbalkar och invigdes den 9:e juli år 1993.

 Test