Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Strömbron i Stockholm

Strömbron är den längst levande provisoriska bron i Stockholm. Den byggdes år 1946 som en provisorisk lösning tills Stockholms stadsfullmäktige kunde ta ett beslut om en permanent förbindelse över Strömmen. Det första förslaget till bro på platsen kom redan år 1866.

Bild på Strömbron


Fakta och historia om Strömbron


Invigdes: 1946-11-22
Längd: 140 meter
Bredd: 20 meter
GPS: 59.32868 , 18.073078

Strömbron har fått sitt namn efter vattendraget Strömmen som den går över.

Första gången som en bro mellan Skeppsbron och Kungsträdgårdsgatan föreslogs var år 1866 av stadsplaneraren Albert Lindhagen (Lindhagensplan är uppkallat efter honom). Nästa gång var år 1874 då ett privat företag föreslog en avgiftsfinansierad bro. Redan år 1887 kom nästa förslag från grupp företagare. Inget av förslagen accepterades.

I början av 1900-talet när biltrafiken gjorde det allt svårare att passera Gamla stan från norr till söder aktualiserades frågan igen.

Bild på Strömbron år 1928
Pontonbron över Strömmen år 1928. Foto av G Kullström

År 1928, i maj, byggde Svea Ingenjörskår en pontonbro på platsen som en ersättning för Norrbro som breddades för att klara den större trafikmängden. I augusti samma år revs pontonbron när Norrbro åter var i drift.

År 1930 utlystes en tävling om förslag till en permanent lösning för en förbindelse mellan Skeppsbron och nuvarande Kungsträdgårdsgatan. Den stora tvisten stod mellan om det skulle byggas en tunnel eller en bro. Vid omröstningen vann broanhängarna med 43 röster om 39 i Stockholms stadsfullmäktige. Många kända personer argumenterade för tunneln som t.ex. stadsträdgårdsmästare Holger Blom och arkitekten Ivar Tengbom.

År 1945 beslutades äntligen att en provisorisk bro skulle byggas då man fortfarande inte kunde enas om ett vinnande förslag, en av de längsta långbänkarna i Stockholms stadsfullmäktiges historia. Detta skedde i samband med den s.k. Norrmalm regleringen.

Bild på Strömbron år 1946
Byggandet av Strömbron år 1946 Foto av Lennart af Petersens

År 1946 byggdes den provisoriska bron som invigdes den 22:a november samma år. Bron hade ursprungligen dubbla spårvägsspår på den västra sidan som nu är bussfil. Den var planerad att ha en livslängd på 10 år då den skulle ersättas av den permanenta lösningen, den är fortfarande där. Bron blev 20 meter bred och 140 meter lång. Konstruktionen var att körbanan göts i form av en betongplatta som stod på stålplintar. Stålplintarna vilade i sin tur på betongfundament som i sin tur vilad på träpålar ner i Strömmens botten.

År 1964 förstärktes bron för att klara den allt tyngre trafiken men har annars i stort sätt stått orörd. År 2007-2009 renoverades bron än en gång och befann sig vara i förvånansvärt gott skick och bedömdes har många år framför sig.

Som kuriosa kan tilläggas att namnet på bron utsågs i en tävling arrangerad av Aftontidningen (socialdemokratisk tidning som lades ner år1956 då den ersattes av Aftonbladet). Förslagen var "Träbron", "Provisoriska bron", "Provbron", "Blasieholmsbron", "Näckströmsbron", "Strömbron" och "Kungsträdgårdsbron". Namnberedningen föredrog namnet "Träbron" men då hade redan namnet "Strömbron" börjat användas av allmänheten och så fick det bli. År 1961 fastställdes namnet "Strömbron".Test