Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Stallbron i Stockholm

Stallbron har fått sitt namn efter det Kungliga hovstallet som låg på Helgeandsholmen från år 1535 till år 1894. Det revs för att ge plats för de kommande Riksdags- och Riksbankshusen. Stallbron är belägen vid det sannolikt äldsta brostället i Stockholm.

Bild på Stallbron


Fakta och historia om Stallbron


Invigdes: 1879--
Längd: 22 meter
Bredd: 0 meter
GPS: 59.326972 , 18.068379

År 1806 rivs gamla Norrbro mellan Mynttorget och Helgeandsholmen i samband med att nya Norrbro står klar mellan det Kungliga slottet och Gustav Adolfs torg. Bron ersätts redan år 1810 med en ny mindre träbro för fotgängare då det anses vara en för lång omväg att ta sig till fots mellan Mynttorget och husen på Helgeandsholmen via nya Norrbro. Gångbron kom att kallas för "Lilla Norrbro".

Bild på Stallbron år 1876
Lilla Norrbro år 1876. Akvarell av O.A. Mankell

År 1843 byggs en ny bro på platsen i gjutjärn för både fotgängare och vagnar, detta var troligen den första gjutjärnsbron i Stockholms historia. Även denna bro kallades för "Lilla Norrbro".

Bild på Stallbron år 1893
Stallbron år 1893. Foto av okänd

År 1879 rivs gjutjärnsbron och ersätts med en ny större bro som är 7,2 meter bred och som får namnet Stallbron, det är första gången namnet används för den här bron (namnet Stallbron används under en tid för den lilla bron "Slottsbron" som gick mellan nuvarande Slottskajen och Norrbro på 1700-talet).

År 1904 rivs den gamla Stallbron för att ge plats åt en ny modernare Stallbro i samband med att Riksdagshuset och Riksbankshuset börjar bli klart. Den nya bron invigs den 4:e november år 1904. Den är ca 20 meter lång och går över Stallkanalen, en regleringsränna för vattnet i Mälaren. Den ritades och tillverkas i Göteborg av Götaverken (dåvarande Keillers mekaniska verkstad) och transporterades upp till Stockholm i moduler.

År 1982 byggdes Stallbron om, den breddades och under den västra delen byggdes en täckt korridor som anslöts till riksdagens tunnelgångar under jord mellan de olika riksdagshusen på Helgeandsholmen och Stadsholmen. Korridoren och tunnlarna fick namnet "Rännarbanan". Arkitekter för ombyggnaden var AOS arkitekter.

Stallbron var öppen för bil- och busstrafik fram till år 1979 då det gick det att köra från Drottninggatan via Riksbron, Riksgatan, Stallbron, Mynttorget till Västerlånggatan. Sedan 1979 är Stallbron, Riksgatan och Riksbron avstängda för biltrafik och utgör ett bilfritt stråk från Mynttorget till Sergels torg.Test