Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Söderströmsbron i Stockholm

Söderströmsbron är tunnelbanebron som går mellan Mälartorget på Stadsholmen till Slussen på Södermalm. Den var en del av det stora brobygget åren 1950-1957 i Stockholm när Södermalm förbands med Tegelbacken på Norrmalm via Riddarholmen. Den norra delen av tunnelbaneförbindelsen, den mellan Mälartorget och Teglebacken går i en tunnel och tas inte upp här.

Bild på Söderströmsbron


Fakta och historia om Söderströmsbron


Invigdes: 1957-11-24
Längd: 172 meter
Bredd: 25 meter
GPS: 59.321833 , 18.069012

Söderströmsbron har fått sitt namn efter vattendraget "Söderström" som den passerar över. Det är en tunnelbanebro med 5 spår för att tunnelbanetågen här skall kunna växla över till andra spår vilket är svårt i tunnelsystemen under centrala Stockholm. Det innebär att Söderströmsbron inte bara är en bro utan i praktiken även en växelplats vilket förklarar den stora bredden, 20 meter, på bron.

Den nuvarande Söderströmsbron ligger på exakt samma plats som den södra bron i Sammanbindningsbanan från 1870-talet, faktum är att den använder den gamla brons grundpelare i sjöbotten kompletterat med nya p.g.a. den större bredden.

Det var på början av 1900-talet när bostadsbyggandet utanför själva centrum tog fart, inte bara med bostäder utan även med köpcentrum och arbetsplatser, som behovet av ett allmänt kommunikationssätt till och från centrum ökade. De dåvarande spårvägarna ansågs vara otillräckliga för denna uppgift. Förslag om en tunnelbana enligt mönster från London (1863), Paris (1900), New York (1904) m.fl. väcktes i Stockholms stadsfullmäktige på 1930-talet. I utredningen år 1940 lades planerna fram och den 16:e juni år 1941 togs beslutet om att bygga tunnelbanan i Stockholm, den drivande kraften var stadsbyggnadesborggarrådet Yngve Larsson.

Tunnelbanans dragning mellan Södermalm och Norrmalm krävde dock en egen ny bro då den planerade Södra- och Norra järnvägsbron inte gick att köra både tåg och tunnelbana på. Det behövdes dessutom en tunnelbanestation i Gamla Stan. Man valde att utnyttja den gamla Sammanbindningsbanans bro mellan Slussen och Stadsholmen, bygga en tunnelbanestation där bron kom in på Stadsholmen vilket var vid Mälartorget för att sedan gå ner i en tunnel under Centralbron som fortsatte under hela centrala Stockholm.

Bild på byggandet av Söderströmsbron år 1956
Söderströmsbron år 1956. Foto av Inez Bergman (beskuren)

Precis som för byggandet av Södra- och Norra järnvägsbron samt Centralbron fick stadsbyggnadsborggarrådet Yngve Larsson ett övergripande ansvar då denna bro till viss del var beroende av de andra för färdigställandet. Direkt ansvarig var dock hamndirektör Helge Linder samt överingenjör Herman Jansson (t.o.m. 30/6-1950), överingenjör Arvid Wickert (1/7-1950 - 30/6-1953), överingenjör Eskil Lundahl (1/7-1953 - 16/1-1955) och överingenjör Torbjörn Åkermark (fr.o.m. 17/1-1955).

Den gamla bron för Sammanbindningsbanan revs i början av 1950-talet och bygget av den nya Söderströmsbron skulle komma att ta hela 7 år, den 24:e november år 1957 invigdes bron som då hade kostat 8,6 miljoner kronor i 1956 års penningvärde (motsvarande ca 120 miljoner i 2016 års penningvärde). Man hade använt ca 12 200 meter träpålar, 1 000 meter stålpålar, 2 900 meter stålrörspålar, 300 meter betongpålar, 70 000 säckar cement, 9 700 säckar betong, 570 ton stålkonstruktioner och 770 ton armering.

Själva bron består av 10 brospann från fästet på Stadsholmen till kajpelarna på Södermälarstrand , av dessa är ett 13,5 meter långt, 5 är 16,8 meter långa, 2 är 21,2 meter långa, ett är 16,7 meter långt och ett är 15,4 meter långt (uppräknade i ordning från norr till söder). Total längd är 172 meter. Räknar man in viadukten över hamnbangården på Södermälarstrand som är 145 meter långt blir den totala längden 317 meter. Räknar vi även in den norra viadukten på Stadsholmen som är helt inbyggd men som består av två brospann, 12,4 meter och 7,5 meter, blir den sammanlagda längden hela 336,9 meter.

Bredden på bron är normalt 18,9 meter men på bredaste stället är den hela 25,5 meter bred. Den fria höjden över vattnet är 5,4 meter. Bron klarar en normalbelastning på vardera av de 5 spåren om 48-52 ton beroende på antalet vagnar.

Själva konstruktionen är en bärande stålkonstruktion som består av 5 huvudbalkar (en för varje spår). Balkarna är parvis förbundna med vertikala tvärförband av fackverk. Överbyggnaden vilar på 9 pelare som alla är gjorda av armerad betong som i sin tur står på pålningen ner i sjöbotten. Tillverkningen av själva brons stålöverbyggnader har gjorts Aktiebolaget Järnmontering i Malmö medan den norra viadukten har tillverkats på Mälarvarvet i Stockholm.Test