Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Hebbes bro i Stockholm

Hebbes bro har fått sitt namn efter Simon Hebbe som var en framstående köpman i Stockholm på 1700-talet. Bro går mellan Riddarholmens sydöstra del och Munkbrohamnen på Stadsholmen, dagens bro är den 4:e på samma plats.

Bild på Hebbes bro


Fakta och historia om Hebbes bro


Invigdes: 1955--
Längd: 35 meter
Bredd: 3 meter
GPS: 59.323946 , 18.065965

Hebbes bro har fått sitt namn efter Simon Hebbe (1726-1803) som på 1760-talet köpte det som skulle komma att kallas Hebbeska Palatset längst ner på den sydöstra delen av Riddarholmen. Simon Hebbe var en ledande köpman i Stockholm och ägde det Hebbeska handelshuset samt var direktör i Ostindiska kompaniet.

Bild på Riddarholmskanalen år 1863
Riddarholmskanalen år 1863

Den första bron som sannolikt byggdes någon gång på slutet av 1700-talet ,kanske på uppdrag av Simon Hebbe, var en ca 1,5 meter bred träbro. Vi vet inte så mycket om den bron men troligen var den öppningsbar då det finns bilder på Riddarholmskanalen från 1800-talet där det ligger segelbåtar med höga master vilket varit omöjligt om inte Hebbes bro hade gått att passera (se bilden ovan).

Bild på Hebbes bro år 1886
Hebbes bro (västra sidan om Sammanbindningsbanan) år 1886. Xylografi av Evald Hansen efter en teckning av Gustaf Broling i Ny Illustrerad tidning 1886.

År 1873 ersattes den gamla träbron med en ny träbro på samma plats, den nya bron var 3 meter bred (se bilden ovan). Nu låg bron i direkt anslutning, på den västra sidan, till den nya Sammanbindningsbanan som stod klar den 17:e juli år 1871. Det intressanta är att det fanns en bro även på den östra sidan (se bilden nedan) som vi inte känner till namnet på f.n. Kanske även denna bro kallades för Hebbes bro?

Bild på Hebbes bro år 1885
Bro på den östra sidan om Sammanbindningsbanan år 1885. Foto av okänd.

Båda broarna gick utefter Sammanbindningsbanan och var inte öppningsbara, därmed blockerade infarten till den centrala delen av Riddarholmskanalen för segelbåtar och i fortsättningen var det endast roddbåtar som kunde angöra den övre delen av Munkbrohamnen och marknaden.

År 1924 fick bron/broarna officiellt namnet Hebbes Bro och den kom att ligga kvar lika länge som järnvägsbron fanns kvar, vilket den var fram till år 1950 när arbeten på den nya Södra- och Norra Järnvägsbron och Centralbron påbörjades. Arbetena kom att pågå under 5 år fram till den 20:e september år 1955 då den Södra Järnvägsbron invigs. Samtidigt invigs även den nya Hebbes bro som också blev en del av gångbron som går utefter den västra sidan av den Södra- och Norra Järnvägsbron.

Den nuvarande Hebbes bro invigdes den 20:e september år 1955 och är byggd i armerad betong, är 35 meter lång och 3 meter bred. Den förbinder idag, precis som tidigare, den sydöstra delen av Riddarholmen med Munkbrohamnen. Den är också en del av gångbron som går utefter hela Södra- och Norra Järnvägsbroarna mellan Södermalm och Tegelbacken.Test