Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Gångbron i Stockholm

Gångbron är egentligen den västra delen av Södra- och Norra järnvägsbron som går mellan Södermalm och Tegelbacken på Norrmalm. Bron byggdes åren 1950-1955.

Bild på Gångbron


Fakta och historia om Gångbron


Invigdes: 1955-09-20
Längd: 575 meter
Bredd: 3 meter
GPS: 59.321997 , 18.067285

Gångbro är inte en separat egen bro utan den västra delen av Södra- och Norra järnvägsbron. Vi har valt att berätta om den under en egen rubrik därför att den har en egen historia.

För gående förr i tiden, vilket var det vanligaste transportsättet före bilar och komunala transporter, var gångvägar och gångbroar mycket viktiga. För gående mellan Södermalm och Norrmalm var det Slussen - Skeppsbron - Norrbro som gällde före år 1871. Då invigdes den nya Sammanbindningsbanan för järnvägen mellan Södra Bantorget och Norra Bantorget via broar över Norr- och Söderström samt Gamla Stan.

Att Sammanbindningsbanans broar skulle ha en del för gående ingick inte i planerna från början. Det tillkom först när fabrikören Anton W Frestadius på helt eget initiativ föreslog och betalade för detta som det togs med i projektet. På den östra sidan längs Sammanbindningsbanans broar byggdes en gångbana vilket kraftigt förbättrade förbindelsen mellan Södermalm och Norrmalm via Gamla Stan för de gående i staden. Den anslöts även till Strömsborg via en separat gångbro som gav denna lilla ö i Norrström sin första fasta förbindelse.

Det var troligen först i.o.m. gångbanan längs dessa broar som de styrande fick upp ögon för de gåendes behov. Det resulterade också i att att staden lät bygga tillfälliga s.k. Vinterflottbroar mellan Södermalm och Gamla Stan vilket ytterligare förbättrade förbindelserna för de gående.

När den gamla Sammanbindningsbanan revs på 1940-talet för att ersättas av den nya Södra- och Norra järnvägsbron ingick redan från början en gångbana, man hade lärt sig. Den byggdes som den västra delen av broarna och är 2,8 meter bred. När järnvägsbroarna går över på fast mark på Riddarholmen så går gångbanan ner via en trappa (från söder räknat) till Munkbrohamnen. Därifrån går den sedan över Hebbes bro och uppför Hebbes trappa till den östra delen av Riddarholmen. Den fortsätter sedan längs järnvägsspåret till Arkivgatan för att därifrån åter gå upp på järnvägsbrons västra sida.

En kuriosa är att de ca 50 meter av gångbron som ligger närmast Södermalm utgörs av "Det 3:e spåret". Ett projekt att dra ytterligare ett järnvägsspår på en bro bredvid den nuvarande Södra- och Norra järnvägsbron. Det blev aldrig av utan de 50 meterna är den enda resten av detta mångmiljardprojekt.

Gångbron är totalt 554 meter lång varav 300 meter utgörs av den södra delen och 244 meter utgörs av den norra delen, bredden är 2,8 meter. Gångbron invigdes samtidigt som järnvägsbroarna, den 30:e september år 1955 för den södra delen och den 6:e december år 1954 för den norra delen.Test