Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Centralbron i Stockholm

Centralbron fick sitt namn p.g.a. att den från början var avsedd att ligga mellan Västerbron och en tänkt Österbro. Invigningen av den södra brodelen som gick mellan Södermalm och Gamla Stan skedde den 16:e juni år 1959. Den norra brodelen mellan Gamla Stan och Tegelbacken invigdes den 3:e september år 1967.

Bild på Centralbron


Fakta och historia om Centralbron


Invigdes: 1959-06-16
Längd: 1225 meter
Bredd: 21 meter
GPS: 59.326967 , 18.062478

Centralbron består av två brodelar, den södra bron mellan Södermalm och Gamla Stan och en norra bron mellan Gamla Stan och Tegelbacken, det är en av Stockholms tyngst trafikerade trafikleder. Parallellt med Centralbron, på den västra sidan, går Norra Järnvägsbron resp. Södra Järnvägsbron med dubbelspår för tågtrafiken samt Gångbron för fotgängare.

Redan på 1910-talet startade diskussionen om en bro mellan Södermalm och Tegelbacken på Norrmalm via Gamla Stan. Orsaken var den ökande trafiken som på den tiden gick via Slussen - Skeppsbron - Norrbro alternativt Slussen - Munkbron - Vasabron. Diskussionerna fortsatte hela perioden fram till år 1928 när den stora generalplanen för Stockholm beslutades.

I Generalplanen år 1928 togs bl.a. beslut om trafikanordningar för att hantera både språbunden- och fordonstrafik. Det resulterade i att planeringen för Centralbron och Järnvägsbron påbörjades även om det skulle dröja ända fram till år 1947 innan Stockholms stadsfullmäktige tog beslutet att påbörja bygget.

År 1947 var trafiksituationen i Stockholm akut avseende förbindelsen mellan de södra- och norra delarna av staden. Förutom Liljeholmsbron fanns bara Slussen för passage mellan syd- och norr. Problemet med Slussen var att även båttrafiken in- och ut ur Mälaren skulle passera där och då måste broarna i Slussen öppnas vilket gav ett stopp i trafiken. Trots detta var inte beslutet att bygga Centralbron utan protester, den unika miljön i Gamla Stan skulle komma att förstöras och Stockholms viktigaste historiska område med stora kulturvärden påverkas negativt. Ett utan tvekan bättre förslag ur den aspekten fanns, att bygga en tunnel, men det blev inte så p.g.a. höga kostnader. En sak till som säkert bidrog till beslutet var att den gamla Sammanbindningsbanan från år 1871 redan fanns dragen mellan Södermalm och Norrmalm via Gamla Stan och området därmed redan var (negativt) påverkat.

Först påbörjades bygget av den Norra Järnvägsbron mellan Tegelbacken och Gamla Stan och därefter den Södra Järnvägsbron mellan Gamla Stan och Södermalm. Dessa stod klara år 1954 resp. år 1955. Arbetet att bygga Centralbron pågick parallellt men den kom att färdigställas lite senare.

För att underlätta för trafiken under tiden fram till att Centralbron skulle vara klar gjordes ett antal tillfälliga lösningar. Det var den s.k. Slingerbultsleden åren 1953-1954 där trafiken från Slussen gick via Munkbron, Riddarholmen och Vasabron till Tegelbacken samt den provisoriska pontonbron, Riddarbron, mellan Riddarholmen och Tegelbacken åren 1954-1967.

Centralbron vintern 1950
Centralbron 1955. Foto: Lennart af Petersens

Arbetet på den södra delen av Centralbron mellan Södermalm och Gamla Stan var klar den 16:e juni år 1959 då den första biltrafiken släpptes på. Arbetet med den norra delen av Centralbron påbörjades först år 1961 efter att stadsplanen för Teglebacken blev klar, den norra delen invigdes den 3:e september år 1967. Under de 8 åren som det tog före den norra delen var klar så gick trafiken från den södra delen av Centralbron via Vasabron till Tegelbacken.

Centralbron 1958
Centralbron 1958. Foto: Pressens bild

Den södra delen av Centrabron är 189 meter lång, 21,8 meter bred. Antalet brospann är 6 st och den största spannvidden är 33,7 meter. Den är byggd på betongpelare som står på pålar ner till fast botten. Själva brospannen är gjorda i stålbalkar och den segelfria höjden är 5,4 meter.

Den norra delen av Centralbron är 246 meter lång, 22,3 meter bred. Den är byggd i armerad betong och står på betongpelare som står på pålar ner till fast botten. Antalet brospann är 13 st och den segelfri höjd är 2,6 meter.

Den fasta delen på Riddarholmen är 300 meter lång och den fasta delen på Stadsholmen är 150 meter lång.

Totalt är Centralbron 1.225 meter lång och då inkluderas även landbrodelarna med 40 meter över Södermalm och 300 meter över Tegelbacken.Test