Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Broar i Gamla Stan Stockholm

Gamla Stan ligger på 4 öar i centrala Stockholm, mitt emellan norra- och södra Stockholm. Tvärs igenom Gamla Stan finns 2 stora huvudleder för fordonstrafik samt huvudbanan för järnvägen och tunnelbanan. Förutom en järnvägstunnel och en tunnelbanetunnel sker alla kommunikationer via broar och det är dessa broar som den här delen av webbplatsen handlar om

Via menyn, som finns längst upp till vänster på denna sida, kan du välja vilken bro du vill veta mer om. Du kan också välja en bro via knappen ovanför rubriken på denna sida. Väljer du inget visas denna text som standard.

Bild på vasabron på kvällen
Vasabron: Foto redaktionen 2016


Alla broarna i Gamla Stan

På den här delen av webbplatsen beskriver vi alla befintliga och historiska broar i Gamla Stan, de har alla storlekar från små gångbroar till stora flerfilia trafikleder. Vi gör ett undantag och det är broarna som ingår i dagens och det historiska slussenområdet, dessa broar redovisas separat som en del av beskrivningen av Slussen. Med historiska broar avser vi broar som inte längre finns och som inte är föregångare till en annan bro på samma plats.

Den äldsta bron i Gamla Stan är Norrbro från 1288, inte dagens Norrbro som går mellan Slottskajen nedanför det Kungliga slottet och Gustav Adolfs torg, utan den ursprungliga Norrbro som gick från dagens Mynttorg diagonalt över Norrström till dagens Gustav Adolfs torg. Egentligen var det flera broar som via öarna i Norrström band samman Gamla Stan med Stockholms norra delar. Läs mer om den gamla Norrbro här.

Den kortaste bron i Gamla Stan är Hebbes bro med sina 35 meter. Den har fått namn efter Simon Hebbe vars palats ligger precis nordväst om bron, byggnaden är sedan 1800-talet en del av det Gamla riksdagshuset. Hebbes bro utgör också en del av gångbron som går utefter järnvägsbrons västra sida mellan Södermalm och Tegelbacken. Tidigare har det funnits en träbro på samma plats som säkert har byggts upp många gånger p.g.a klimatet. Det första kända datumet för Hebbes bro är år 1873. Läs mer om Hebbes bro här.

Den kanske vackraste bron är enligt många Vasabron från 1878, den förbinder nordvästra delen av Stadsholmen med Tegelbacken. Den är byggd i gjutjärn och är på kvällar och nätter belyst med tidsenliga lampor på ovansidan och med dolda ljuskällor under de 7 valven. Läs mer om Vasabron här.

Det har också funnits pontonbroar som tillfälliga lösningar på trafikproblem eller under byggnationer. De mest kända pontonbroarna är den första Strömbron som byggdes år 1928 och Riddarbron som förband Riddarholmen med Tegelbacken åren 1954-1967.

Lite längre ner på sidan hittar du också en karta där alla dagens broar är utmarkerade, du kan klicka på markeringarna för att få namnet på bron markeringen avser. Kartan är en Google maps så du kan förstora eller flytta runt den som på vilken Google map som helst samt välja visning i form av karta eller satellit.

 Test