Logo
www.StockholmGamlaStan.se


 

StockholmGamlaStan Logo
Rapportera ett fel


 

Högvakten och vaktavlösningen

Högvakten

Högvakten är det militära förband som utgör honnörsvakten för H.M Konungen och bevakar det Kungliga slottet. Vaktavlösningen är när ett förband som skall gå högvakt avlöser ett annat förband och detta sker varje dag året runt på det Kungliga slottets yttre borggård (markerad med siffran 1 på bilden nedan):

  • Kl. 12:15 Måndag - Lördag
  • Kl. 13:15 Söndagar och Helgdagar

Avvikelser från ovan tider kan förekomma vid speciella tillfällen så det är bäst att läsa i högvaktens tider och övrig information nedan för att vara säker.


Högvaktens vaktavlösning sker vid:
Kungliga slottets yttre borggård

Öppettider Information Hitta hit
Tider Information Hitta hit

Högvakten har funnits på det Kungliga slottet sedan den grundades av Gustav Vasa år 1523. Under en stor del av den här tiden har den förutom uppgifter nämnda ovan också varit en form av polisstyrka i Stockholm.

Idag så är vaktavlösningen på den yttre borggården (markerad med siffran 1 på bilden nedan), en stor publikattraktion som ses av nästan 1 miljon besökare årligen.

Själva vaktavlösningen sker vid middagstid varje dag, se exakta tider ovan, och dessutom sker varje timme en avlösning av vaktposterna som står runt det Kungliga slottet, se röda prickar på bilden nedan.

Högvaktens vaktpostställen

Högvakten består av 50 - 60 man varav 35 man ingår i vaktstyrkan på det Kungliga slottet, resten utgör vaktstyrkan på Drottningholms slott i västra Stockholm som är kungafamiljens bostad.


Vill du följa högvakten genom staden fram till slottet så tar de lite olika vägare beroende på tid på året och om de rider eller marscherar.

Marscherande högvakt:
23:e april - 31:a augusti så utgår högvakten från Armémuseum Kl. 11:45 Mån - Lörd och Kl. 12:45 Sön & helgdagar. Om ingen musikkår deltar så utgår högvakten istället från Obelisken på slottsbacken.

1: november - 22:a april så utgår högvakten från Mynttorget Kl. 12:09 Mån - Lörd och Kl. 13:09 Sön & helgdagar. Om ingen musikkår deltar så utgår högvakten istället från Obelisken på slottsbacken.

Ridande högvakt:
23:e april - 31:a augusti så utgår beriden högvakt från Kavallerikasernen på Gärdet Kl. 11:35 Mån - Lörd och Kl. 12:35 Sön & helgdagar.


Olika typer av högvakt, förutom de ordinarie militära förbanden som går i sina uniformer, är:

Dragoner (se bild 1 och 2 till höger)
Dragonerna, kallad också för beridna högvakten, utgår ifrån kavalleriets kaserner vid Lidingövägen hela vägen genom centrum till den Yttre Borggården på Kungliga slottet. Där sker vaktavlösningen. Tillsammans med dragonerna rider även Dragontrumpetkåren som står för det musikaliska inslaget. Dragonerna har funnits sedan år 1906 och du kan se dem under perioden mitten av april fram till mitten av augusti.

Grenadjärer (se bild 3,4 och 5 till höger)
Grenadjärerna, precis som drabanterna, används idag vid statsbesök och andra högtidliga tillfällen. En speciell funktion är att när Kungliga Akademin sammanträder och kungen deltar vid mötet så är det alltid grenadjärer som står vakt.

Drabanter (se bild 7 till höger)
Drabanterna har alltid på sig antingen Kung Karl XI:s drabantuniform eller Kung Karl XII:s drabantuniform.

När drabanterna marscherar så använder de höga uppdragningar av knäna enligt vad som gällde på 1600 och 1700-talet för drabanterna. Detta är de ensamma om i dagens svenska armé. Drabanterna kan du se under perioden mitten av april fram till mitten av augusti. Drabanterna används alltid i samband med Riksdagens öppnande.

U 2013-04-16

Högvakten - Livdragonerna
Högvakten - Livdragonerna
Copyright © Försvarsmakten/Combat Camera
Foto: Sgt Kim Svensson/
Combat Camera - Försvarets Bildbyrå


Högvakten - Livskvadronerna
Högvakten - Livskvadronerna
Copyright © Försvarsmakten/Combat Camera
Foto: Sgt Kim Svensson/
Combat Camera - Försvarets Bildbyrå


Högvakten - Statsbesök
Högvakten - Statsbesök
Copyright © Försvarsmakten/Combat Camera
Foto: Fanjunkare Torbjörn F Gustafsson/
Combat Camera - Försvarets Bildbyrå


Högvakten - Livgrenadjärerna
Högvakten - Livgrenadjärerna
Copyright © Försvarsmakten/Combat Camera
Foto: Sgt Kim Svensson/
Combat Camera - Försvarets Bildbyrå


Högvakten - Livgardets trumkår
Högvakten - Livgardets trumkår
Copyright © Försvarsmakten/Combat Camera
Foto: Sgt Kim Svensson/
Combat Camera - Försvarets Bildbyrå


Högvakten - Grenadjärer
Högvakten - Grenadjärer
Copyright © Försvarsmakten/Combat Camera
Foto: Fj Torbjörn F Gustafsson/
Combat Camera - Försvarets Bildbyrå


Högvakten - Karl XI:s drabanter
Högvakten - Karl XI:s drabanter
Copyright © Försvarsmakten/Combat Camera
Foto: Fj Torbjörn F Gustafsson/
Combat Camera - Försvarets Bildbyrå


Högvakten
Högvakten
Copyright © www.stockholmgamlastan.se


Copyright © 2010 StockholmGamlaStan