Öppna stäng menyn

Utbildning och skolor i Gamla Stan i Stockholm

Välkommen till "utbildning & skolor" i Gamla Stan i Stockholm.

Den äldsta klosterskolan i Stockholm var Gråbrödrakonventets klosterskola, konventet grundades år 1270 e.Kr. och klosterskolan startades sannolikt inte långt senare. Den äldsta skolan utanför klosterskolorna var S:t Nicolai skola ( Storkyrkans skola) som finns nämnd år 1315 e.Kr. men troligen är betydligt äldre och kanske t.o.m. äldre än klosterskolan i Gråbrödrakonventet. Undervisningen var bara för de rikaste familjernas barn och endast pojkar. Det var munkar som undervisade i konventen och präster i S:t Nicolai skola, ämnen var latin, skriva och läsa samt kristendomen.

På 1600-talet kom de första s.k. trivialskolorna där S:t Nicolai är den äldsta och har sina rötter från 1300-talet. Trivialskolorna var en form av grundläggande utbildning och fanns kvar fram till år 1905 när den ersattes av realskolan .

Allt går att hitta via menyn längst upp till vänster på denna sida, under rubriken "Historia/Utbildning".


Lite info om utbildning och skolor i Gamla Stan

  • S:t Nicolai skola är kanske Stockholms äldsta skola och nämns i skrifter år 1315 men är sannolikt mycket äldre. Den övergick i S:t Nicolai trivalskola på 1600-talet, på 1790-talet öppnades skolan för fattiga pojkar som var avgiftsfri och år 1847 blev det Storkyrkans folkskola. Idag heter den Storkyrkoskolan och finns fortfarande kvar i Gamla Stan.
  • De båda konventen, Gråbrödrakonventet och Svartbrödrakonventet ,hade också utbildning för de som kunde betala. Skolorna lades dock ner i samband med reformationen som startade år 1527.
  • En annan del av utbildningsväsendet är biblioteken, dessa förmedlar kunskap mellan tidsåldrar och erbjuder fortbildning till alla invånare. Det första biblioteket i Stockholm för allmänheten var Lars Salvius lånebibliotek från år 1757 som också var det första lånebiblioteket i Sverige. Biblioteket låg i anslutning till hans bokhandel och det kostade lite att låna en bok och man måste vara minst 20 år för att få låna.
  • Det äldsta biblioteket i Stockholm och Sverige var boklådan på Kunglig Majestäts kansli vid det Kungliga slottet, den grundades redan år 1661 och är idag en del av Kungliga biblioteket. Det finns dock noteringar i gamla dokument som talar om kung Johan III:s bibliotek på det Kungliga slottet redan på 1570-talet. Detta bibliotek var dock inte öppet för allmänheten.
  • Andra tidiga bibliotek i Gamla Stan och Stockholm var Riksdagsbiblioteket som grundades år 1851 under namnet "Riksdagens arkiv" i det gamla riksdagshuset på ön Riddarholmen . Storkyrkoförsamlingens bibliotek från år 1860 som låg på Skomakargatan 20. Bernadottebiblioteket som grundades år 1907 baserat på ett antal svenska kungars privata boksamlingar. Stockholms Stadsbiblioteks filial som öppnades år 1937 i Gamla Stan men som tyvärr lades ner år 2015.

 Test