Öppna stäng menyn

Stockholms uppkomst och grundande

Välkommen till "uppkomsten och grundandet" av Stockholm.

Redaktionen erbjuder guidade turer för grupper med temat "Stockholms grundande" där vi går igenom i stort sätt allt som skrivs på denna del av webbplatsen och lite till som vi bara berätta på guidning och inte går att läsa, vi besöker också många av platserna som nämns här. För alla andra som inte kan gå en gruppguidning med redaktionen men är intresserade av hur och när Stockholm grundandes och varför det skedde just ute på den steniga ön Stadsholmen och inte vid de betydligt attraktivare stränderna bara några 100 meter norrut, hoppas vi denna del av webbplatsen ger lite av svaren på frågorna.

Stockholm grundandes officiellt år 1252 e.Kr. av Birger Jarl, eller Birger Magnusson som var hans riktiga namn. Jarl var hans titel och ämbete. Att Birger Jarl grundade Stockholm är inte sant, det kan vi vara helt säkra på. Sannolikt så var Birger Jarl den som utvecklade Stockholm från en liten samling trähus och en befästning i Norrström till en blomstrande stad med handelsförbindelser med Lübeck och andra städer. Fakta är att det finns inget dokument som säger att Stockholm grundandes år 1252 e.Kr., inte någonstans. Fakta är att det finns ett dokument som säger klart och tydligt att Stockholm grundandes år 1187 e.Kr. Fakta är också att det finns arkeologiska utgrävningar som visar att det fanns en anläggning på den ön i nuvarande Norrström som låg närmast Stadsholmen på vikingatiden, d.v.s. 700 - 1100 e.Kr. Anläggningen på ön hade en bl.a. en mur och har troligen varit någon form av befästning. Det finns också geologiska fynd i form av timmer på botten av Norrström från 970 - 1010 e.Kr. som med största säkerhet visar att dessa används till någon form av konstruktion, troligen en spärr. Allt visar tydligt att det fanns verksamhet i området flera hundra år före Birger Jarl var född.

Allt går att hitta via menyn längst upp till vänster på denna sida, under rubriken "Historia/Uppkomst".


Lite fakta och antaganden om Stockholms geografi, uppkomst och grundande

  • Stockholms tre mest karaktäristiska geografiska objekt är Brunkebergsåsen, den stora förkastningsbranten längs Södermalms norra sida samt allt vatten i och runt staden. Brunkebergsåsen bildades genom smältvatten som tog med sig grus och avlagringar. När inlandsisen drog sig tillbaka norrut så lämnades dessa avlagringar kvar som en stor rullstensås som gick från Södertörn via Stadsholmen upp mot Uppsala. Den stora förkastningsbranten bildades när Afrika körde in i Europa och trycket gjorde att ett berggrundsblock under Södermalm trycktes upp på ett berggrundsblock under Stadsholmen precis utefter den norra delen av Södermalm . Förkastningen blev upp till 50 meter hög och sträcker sig ända bort till Kilsbergen . Vattnet täckte från början allt där Stockhol ligger idag och det var först ca 6 500 år f.Kr. som de hösta höjderna i Stockholm stack upp ur vattnet som små öar, den tidens Stockholm såg ut som dagens ytterskärgård. Dessa tre företelser har påverkat hela Stockholms utseende fram till idag och även staden grundade.
  • Insjön Mälaren såg inte på vikingatiden ut som dagens insjö. Faktum var att större delen av dagens insjö var en havsvik, alltså ingen insjö överhuvudtaget. Det var först på 1200-talet som vattentröskeln vid Norrström bildades och nivåskillnaden mellan Mälaren och Saltsjön blev permanent. Insjön Mälaren på vikingatiden var i första hand vattenområdet norr om Stäket som sträckte sig upp till Uppsala, till det kom ett antal mindre insjöar i den nuvarande västra- och östra Mälaren. Detta innebar att Stockholms läge inte var lika unikt som det blev när nivåskillnaden bildades, Stadsholmen var bara en holme som låg i ett sund in till havsviken och det var lätt att passera med ett fartyg.
  • Det finns inte ett enda historiskt dokument som säger att Stockholm grundades år 1252 e.Kr. Det finns däremot ett dokument som klart och tydligt säger att Stockholm grundandes år 1187 e.Kr.
  • Det har funnits svenska historiker som försökt bevisa att kastalen på Stadsholmen fanns redan år 1007 e.Kr. genom att bl.a. påstå att norrmännen inte kunde skilja på norr och väster o.s.v. Det gjorde att de kunde placera Stocksund som ligger vid Stäket, som nämns i Olaf den Heliges saga , till nuvarande Norrström . En av orsakerna är att de geografiska likheterna mellan Stäket och Stadsholmen är stora fast vända 90 grader. Fakta är att uppgifterna bara stämmer in på Stäket , det är dock en annan fråga är om uppgifterna går att lita på.
  • Den första anläggningen på en av öarna i Norrström var troligen byggd av försvarsskäl. På slutet av vikingatiden har vattenvägarna norr om Stockholm, främst Långhundraleden , grundat upp och där gick det inte längre att ta sig igenom med fartyg. Samma sak gällde Södertäljeleden som även under vikingatiden krävde att båtarna drogs en bit över land. Kvar var bara vattenpassagerna norr och söder om ön Stadsholmen , där den södra passagen vid normalt vattenstånd var för grund. Det innebar att hela insjön Mälaren kunde skyddas av en befästning placerad i Norrström.
  • Den första bebyggelsen på Stadsholmen låg sannolikt nära Riddarholmskanalen mot Riddarholmen , där var marken plan och skyddad av höjder på både Stadsholmen och Riddarholmen . Där fanns en säker ankarplats för båtar och dessutom låg befästningen på ön precis utanför Stadsholmen så nära att den kunde skydda en bosättning. Detta är ett antagande och vi utvecklar det under rubriken "Stockholms grundande" här.
  • Namnet, varifrån kommer namnet. Ja det vet ingen helt säkert men det finns några teorier som är mer trovärdiga än andra och vi redovisar dem alla. Ja, vi redovisar även sägnen som inte är trovärdig men kul att läsa om. Läs mer om varifrån namnet Stockholm kommer här.

 Test