Öppna stäng menyn

Slussens historia i Stockholm

Välkommen till "Slussen" i Gamla Stan i Stockholm.

På 1200-talet gjorde landhöjningen att den gamla vattenleden genom Norrström började bli ström och besvärliga att passera. Söderström hade redan tidigare grundat upp och var nu en landtunga mellan ön Stadsholmen och Åsön ( Åsön var namnet på dagens Södermalm fram till 1600-talet), genom denna landtunga grävde man nu 2 vattenrännor, Kvarnströmmen närmast Stadsholmen och Lilleström närmast Åsön . Fram till bygget av drottning Kristinas sluss år 1637 drog man nu fartygen som skulle passera in eller ut ur Mälaren genom Lilleström . Kvarnströmmen användes för att driva kvarnhjulen på kvarnarna där en stor del av mjölet som stadens bagare behövde maldes.

Drottning Kristinas sluss byggdes i Lilleströmen åren 1637-1642. Slussen var öppen för sjöfart 4 gånger per dag och underlättade mycket passagen in och ut ur Mälaren för fartygen. Sedan dess har det varit 3 slussar på platsen, Polhem slussen, Ericson slussen och Karl Johan slussen. Under åren 2016-2025 byggs nu den femte slussen på platsen, den är f.n. namnlös och är projekterad till att kosta ca 8 miljarder kronor i 2020 års penningvärde, en siffra som sannolikt inte kommer att hållas med tanke på stadens andra projekt som t.ex. nya Karolinska sjukhuset mm.

Allt går att hitta via menyn längst upp till vänster på denna sida, under rubriken "Historia/Slussen".


Lite info om slussens historia i Stockholm

  • Under ca 350 år före det fanns en sluss så drog man alla fartyg som skulle passera in och ut från Mälaren genom rännan " Lilleström " som låg lite närmare Södermalm än nuvarande slussen. Att dra fartygen genom Lilleström var ett av stadens yrken som under lång tid försörjde många invånare i staden.
  • Drottning Kristinas sluss var den första slussen på platsen och byggdes bl.a. av holländska timmermän. Själva slussen som var byggd i trä var ca 40 meter lång, 6 meter bred och 1,5 meter djup. Slussen var öppen fyra gånger per dag med start kl. 6 på morgonen och sista gången kl. 15 på eftermiddagen. Fotgängare som skulle passeras slussen kunde göra det på en vindbrygga som öppnades när fartygen skulle passera genom slussen.
  • Polhem slussen byggdes av Christopher Polhem åren 1744-1755 och är på samma sätt som drottning Kristinas sluss byggd i trä men med måtten 44 meter lång, 9,5 meter bred och 3 meter djup. En betydligt bredare och djupare sluss m.a.o. Fotgängarna fick nu två vindbryggor att passare över slussen på, dessa vindbryggor hade olika färger där en västra kallades för den röda slussen och den östra för den blå slussen. Det var inte två slussar utan den blå slussen var endast en vindbrygga över vattenleden in till själva slussrännan.
  • Nils Erikson, bror till John Ericson som bl.a. uppfann propellern och varmluftsmaskinen mm, anlitade för att bygga den tredje slussen som också fick hans namn. Ericson slussen byggdes åren 1846-1850 och fick måtten 45 meter lång, 9,5 meter bred och 3,5 meter djup. Den var m.a.o. nästa lika lång och bred som Polhem slussen men den var en halvmeter djupare. Denna gång byggdes dock slussen i sten och där Kvarnströmmen låg, de tidigare två slussarna hade ju byggts i Lilleströmmen . Faktum var att den gamla Polhem slussen bevarades men bara som en vattenregleringsränna när Mälarens vatten stod högt på våren och behövdes släppas ut i Saltsjön för att förhindra översvämningar.
  • År 1931 var det dags för ännu en ny sluss, Karl Johan slussen. Den kom att byggas mitt mellan Lilleströmen och Kvarnströmen och stod klar 1935. Denna gång bevarades den gamla Ericsson slussen som vattenregleringsränna medan Lilleströmen fylldes igen efter drygt 700 år. Karl Johan slussen fick måtten 75 meter lång, 10 meter bred och 3,5 meter djup. Den var m.a.o. betydligt längre än Polhem slussen men ungefär lika bred och djup.
  • År 2016 påbörjades bygget av Nya slussen (slussrännan), den har inte någon officiellt namn ännu. Den får måtten 90 meter lång, 12 meter bred och 4,3 meter djup, en större sluss än de föregående slussarna. Den byggs på samma ställe som Karl Johan slussen och den gamla Ericsson slussen bevaras som vandringsväg för fiskar. Den stora nyheten med den nya slussen är att två separata vattenregleringsrännor grävs ut på var sin sida om den nya slussen för att öka vattengenomflödet när vattennivån i Mälaren är högt, det blir hela 1500 m3/sekund mot 300 m3/sekund tidigare. Den södra vattenregleringsrännan grävs där Lilleström fanns tidigare så man kan säga att Lilleström från 1200-talet återuppstår.

 Test