Öppna stäng menyn

Kungliga slottets historia i Stockholm

Välkommen till "Kungliga slottets historia" i Gamla Stan i Stockholm.

Det finns två delar till på denna webbplats som handlar om slottet förutom den här. Under rubriken "Se & göra / Besöka museer" handlar det om vad som finns att se i slottets alla museer, hur man tar sig dit, öppettider mm. Under rubriken "Byggnader/Kungliga slottet" handlar det om dagens slott och dess olika byggnader och delar. Den här, tredje delen, handlar om slottets historia från den första försvarsanläggningen som var en kastal fram till det nuvarande Kungliga slottet från 1700-talet.

Den första byggnaden, högst upp på den nordöstra delen av ön Stadsholmen, var sannolikt en kastal . Den finns beskriven i skrifter av bl.a. Olaus Petri på 1500-talet och på tidiga målningar som det stora kärntornet i mitten av slottet. Men fanns det något på den nordöstra delen av ön Stadsholmen före kastalen? Det kan det ha gjort och i sådana fall var det sannolikt en större stenbyggnad där viktiga personer som t.ex. kungen eller jarlen bodde när de besökte Stockholm. Eller var det så att Kastalen kom först och sedan byggdes stenbyggnaden? Det får framtida arkeologiska utgrävningar ta reda på.

Vill du veta mer om Stockholms uppkomst så finns det under "Historia / Uppkomst". Kastalen och stenbyggnaden blev själva grunden för det vi idag kallar för Kungliga slottet. På den här delen av webbplatsen skall vi följa dess utveckling fram till idag.

Allt går att hitta via menyn längst upp till vänster på denna sida, under rubriken "Historia/Kungliga slottet".


Lite info om det Kungliga slottets historia i Stockholm

  • Kastalen i Gamla Stan var precis som alla andra kastaler i Sverige och Danmark ett litet minifort. På första våningen låg fängelsehålan och dit kom man bara via en lucka i golvet från den andra våningen. Huvudingången till kastalen var via en vindbrygga till den andra våiningen. Ovanför den andra våningen låg förrådsvåningarna där man förvarade mat, vatten, vapen mm så man kunde hålla ut mot en belägring under en lång tid och högst upp på kastalen kunde man stå och skjuta på fiender. Läs mer om kastalen här.
  • Stockholm hus, eller " Fagert hus ", som det står i Erikskrönikan kallas den första borgen på ön Stadsholmen . Ordet hus har inte bara innebörden en byggnad utan beskriver också att på borgen fanns det bara ett boningshus där en viktig besökare med familj kunde bo, t.ex. kungafamiljen. På ett slott finns det flera "hus" så att många familjer kan bo där samtidigt, t.ex. kungafamiljen med sitt hov. Den första slottsbyggnaden var m.a.o. inte ett slott utan i första hand en borg för försvar mot fiender. Läs mer om Stockholm hus här.
  • Slottet Tre Kronor under medeltiden, d.v.s. före Gustav Vasa var också mer en borg för försvar än ett bekvämt slott för kungafamiljen att bo i. Här kanske det också skall nämnas att namnet Tre Kronor kallades slottet för först år 1588 då de tre förgyllda kronorna placerades på en spira högst upp på det stora Kärntornet. Själva slottet består av två delar, Högslottet och Förborgen. Högslottet var den äldsta delen och med Kärntornet (den ursprungliga kastalen) som mittpunkt. Det var så avskilt från Förborgen att det kunde försvaras även om Förborgen gått förlorad i en strid. Förborgen var den stora muromgärdade borggården som låg i sluttningen ner mot Norrström, under vissa tider hade t.o.m. vissa borgare i staden sina hus byggda inne på Förgården. Läs mer om slottet Tre Kronor under medeltiden här.
  • Slottet Tre Kronor under renässansen, d.v.s. efter år 1523 när Gustav Vasa utsågs till kung, var samma borg som under medeltiden men ändå inte. Nu hade slottet byggts ut med byggnader och utrustning för att kunna fungera som kungafamiljens permanenta bostad inklusive det kungliga hovet. De ständiga ombyggnaderna och tillbyggnaderna fick slottet att se ut som en inte alltid homogen samling byggnader och så var det också. Under slottets sista år på 1690-talet hade den norra längan dessutom byggts om i barockstil vilket fick slottet att se ytterst konstigt ut. År 1697 brinner merparten av slottet ner, den nya norra längan och källarna klarar sig undan förstörelsen medan resten brinner ner till grunden. Läs mer om slottet Tre Kronor under renässansen här.
  • Endast några månader efter slottet Tre Kronors förstörelse läggs förslag till ett nytt slott fram som efter en kortare tid accepteras av kung Karl XII. I början används ryska fånga från det Stora nordiska kriget att röja upp efter det nerbrunna slottet och även för grundläggningen till det nya. Byggnationen går i början snabbt men efter hand som kriget drar ut på tiden och kostar massor med pengar stannar nästan slottsbygget av helt. Det är först år 1754 som kungafamiljen kan flytta in och helt färdigt är det inte förrän år 1771.
  • Det nya Kungliga slottet som skapats av arkitekten Nicodemus Tessin d.y. består av över 1 000 rum och har totalt 7 våningar (idag 8 våningar på vissa ställen) varav 2 är källare. Det är inspirerat av Palazzo Farnese och Sangallo m.fl. Det har ett speciellt tema för varje sida och utsmyckningen av fasaderna har alla sina orsaker som är baserade till stor del av dessa teman. Läs mer om utformningen av det nya Kungliga slottet här.

 Test