Öppna stäng menyn

Sjukvård, äldrevård och apoteken i Gamla Stan i Stockholm

Välkommen till "sjukvård, äldrevård och apoteken " i Gamla Stan i Stockholm.

Sjukvård och äldrevård var mycket primitiv förr i tiden, någon organiserad sjukvård i staden eller staten regi fanns inte utan det var kloster och konvent som tog hand om sjukvården. I en viss utsträckning så hade även skråna en viss sjukhjälp för sina medlemmar men den var mycket begränsad. Äldrevården var det ännu sämre beställt med, när man blev gammal så fortsatt man helt enkelt att jobba, tog hand om barnbarnen etc. eller så svalt man ihjäl. Apoteken fanns inte utan läkemedel var något som kloka gummor kunde ta fram genom kunskaper om örter, vissa växter mm.

I slutet av 1200-talet, helt säker fr.o.m. år 1301, fanns det s.k. Helgeandshuset på den sydöstra delen av dagens ö " Helgeandsholmen ". Ön hade inte det namnet då och var dessutom betydligt mindre. Den skulle dock få namnet efter just Helgeandshuset som var ett kombinerat sjukhem och ålderdomshem för de som bodde i staden. Dessa hus fanns på många platser i Europa och kallades "Domus Sancti", d.v.s. Den Helige Andes hus.

Allt går att hitta via menyn längst upp till vänster på denna sida, under rubriken "Historia/Sjuka & äldre".


Lite info om sjukvård, äldrevård och apotek i Gamla Stan

  • År 1301 nämns Helgeandshuset i Stockholm för första gång i ett testamente och det skulle ligga kvar på den sydöstra delen av Helgeandsholmen , som fått sitt namn efter huset, till år 1531 då verksamheten upphörde. I Helgeandshuset fanns även ett lite kapell för de sjuka som inte orkade ta sig till en av kyrkorna i staden. Själva äldrevården fungerade på det sättet att man kunde donera allt man ägde till Helgeandshuset , om man var rik, och fick då en säng i ett hörn samt mat när man blev gammal. Någon lyx var det m.a.o. inte tal om och man fick dessutom ofta dela utrymme med de sjuka.
  • Själagården byggdes på 1430-talet och blev under medeltiden den största välgörenhetsinrättningen i Stockholm, till skillnad från Helgeandshuset var det inte i första hand till för sjuka och rika pensionärer utan riktade sig nästan helt mot fattiga. Verksamheten upphörde i samband med reformationen på 1500-talet och huset blev senare tryckeri och skola.
  • De tre konventen i Gamla Stan, Gråbrödrakonventet , Svartbrödrakonventet och Munkagården hade också en viss sjukvård även om det inte var någon huvudverksamhet för dem. Mot en extra donation av anhöriga och/eller släktingar kunde en sjuk person får vård i konventet tills han/hon tillfrisknade.
  • Det första apoteket i Gamla Stan var Hovapoteket i det Kungliga slottet som nämns i en skrift år 1552. Apoteket var inte tillgängligt för allmänheten utan var avsett för endast kungafamiljen och de som ingick i hovet. Apoteket skulle, förutom läkemedel, även tillhandahålla konfektyr för bl.a. fester mm. De första apotekarna kom dock redan på 1400-talet till Stockholm och år 1528 nämns Hans König som hovapotekare. Före apotekarna fanns de s.k. kryddkrämarna som sålde kryddor, örter mm som hade läkande effekter. Före kryddkrämarna fanns enbart de "kloka gummorna" och deras kunskaper om växter och örter i naturen.
  • Sjukvården och läkarna utvecklades från de kloka gummorna till dagens högteknologiska sjukvård mycket tack vare epidemierna som krävde 1000-tals liv. På medeltiden fanns några få sjukinrättningar som t.ex. Helgeandshuset och Själagården och de stora klostren. Senare på 1500-talet etablerade sig den första riktiga läkaren med motagning i staden och på 1600-talet grundades Collegium Medicum som satte upp regler och förordningar och därmed skapade kvalitet bland läkarkåren.
  • Tandvården och tandläkarna fanns redan på medeltiden, de var normalt resande och gjorde hembesök hos de rika medan de fattiga fick behandling på stadens torg till många åskadares stora nöje. Den "riktiga" tandvården kan dock sägas börjar i.om. den franska kirurgen Pierre Facuhard på 1700-talet, för dess var den vanliga behandling urdragning även om fyllninga förekom.

 Test