Öppna stäng menyn

Dagspressen och tryckerier i Gamla Stan i Stockholm

Välkommen till "dagspress & tryckerier" i Gamla Stan i Stockholm.

År 1483 bjöds den i Rostock födda tryckaren Johann Snell in till Sverige av ärkebiskopen i Uppsala. Han anlände till Stockholm via båt med en komplett tryckpress som installerades i Gråbrödraklostret Riddarholmen. Där tryckte han skriften "Dialogus creaturarum moralizatus " samma år som blev Sveriges första tryckta skrift. Fram till i början av 1990-talet fanns tryckerier kvar i Gamla Stan men då försvan det sista och en epok gick i graven.

dagstidningen Dagens Nyheter grundades av Rudolf Wall år 1864 och den första redaktionen låg på Riddarholmen i Geijerska huset. kvällstidningen Aftonbladet grundades av Lars Johan Hierta år 1830 och den första redaktionen låg på Johannisgränd. I Gamla Stan startades också Sveriges första och äldsta tidning år 1645, Post- och Inrikes Tidningar" på uppdrag av drottning Kristina och Axel Oxenstierna.

Allt går att hitta via menyn längst upp till vänster på denna sida, under rubriken "Historia/Press & tryck".


Lite info om dagspress och tryckerier i Gamla Stan

  • Den 2:a december år 1766 antogs i Sverige världens äldsta lag för allmän tryckfrihet och yttranderätt, redan år 1774 revideras dock denna lag till en mindre fri version då kung Gustav III genomförde en statskupp och återinförde kunglig envälde i landet. År 1809, i regeringsformens §85, som stadfästes den 9:e mars år 1810, fastlogs tryckfrihetsförordningen på nytt och den ligger till grund för dagens rätt till yttrandefrihet mm. Det är också i.o.m. denna stadfästelse som de första fria obeoende tidningar ser dagens ljus i Sverige.
  • I Gamla Stan startas en rad tidningar med början på 1830-talet som är dels finansierade genom att en läsare köper tidningen men också genom annonser och reklam, de flesta har sin första redaktioner i närheten av Munkbron . Stockholms Posten (1778), Stockholms dagblad (1823), Aftonbladet (1830), Söndagsbladet (1846), Daglig Allehanda (1849), Svenska Tidningen (1851), Fäderneslandet (1856), Ny Daglig Allehanda (1859), Dagens Nyheter (1864), Ny Illustrerad Tidning (1865) m.fl.
  • År 1525 grundas det Kungliga boktryckeriet på Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan med monopol på tryckeriverksamheten i landet, det är ett sätt för kungen att både kontrollera vad som trycks men också att få intäkter från i huvudsak tryckning av biblar. Monopolen upphör först år 1603 och det Kungliga boktryckeriet splittras upp på flera fristående tryckerier. Totalt startas 7 nya tryckerier i staden under 1600-talet och ännu flera under 1700-talet. Under 1800-talet fanns det totalt 12 tryckerier i staden och den främsta orsaken till de många tryckerierna var utgivningen av dagstidningarna.
  • År 1821 skapas det tryckeri som skulle dominera i Gamla Stan fram till 2000-talet, P.A. Norstedt & Söner , av Per Adolf Norstedt. Från början låg det på Lilla Nygatan 11 men flyttade redan år 1833 till den nordöstra delen av Riddarholmen där man köpte en tomt när det nuvarande stora huset. Företaget finns fortfarande kvar och ägs numera av KF ( Kooperativa Förbundet ) men tryckeriverksamheten på Riddarholmen har upphört sedan 1990-talet.

 Test