Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Munkagården i Gamla Stan i Stockholm

Munkagården var en filial till Johanniterodens kloster i Eskilstuna som låg på Helgeandsholmen under medeltiden fram till år 1490. Det kallas också ibland för klosterfilialen. Läs mer om Munkagården nedan.

Bild på Munkagården

 

Information om Munkagården

Riksgatan
GPS: 59.327328, 18.067703

 

Johanniterorden

Den del av Johanniterorden som Munkagården tillhörde var den som idag är den katolska grenen och numera går under namnet "Malteserorden". Numera finns det också en evangelisk gren som grundades i England år 1821.

Johanniterorden grundades år 1099 i Jerusalem och den 15:e februari år 1113 erkändes den av påven Pachalis II. Den arbetade med ett hospital där de hjälpte pilgrimer och korsfarare i Palestina.

Johanniterorden kom till Sverige under 1100-talet och byggde Eskilstuna kloster år 1180. De går därför också ofta under namnet Eskilstunabröderna.

Ordens verksamhet prioriterar att i kristen anda härbärgera resande samt att vårda åldringar och sjuka. Det senare gäller även för spetälska (lepra) vilka få eller inga andra gjorde på den tiden.

 

Munkagården i Stockholm - Grundandet

År 1334 (den 25:e november) fick Johanniterorden en tomt med tillhörande stenhus på nuvarande Helgeandsholmen av Kung Magnus Eriksson. Tomten skänktes til Godfred, priorn i johanniterklostret i Eskilstuna enligt ett kungligt brev från 1334.

MunkagårdenMunkagårdens placering vid slutet av 1400-talet.

  1. Munkagården
  2. Yttre Norreport
  3. Inre Norreport

Tomten låg bredvid den för Ärkebiskopen i Uppsala och nära den för Helgeandshuset. Den låg väster om Norrbro, nära inre Norreport och i direkt anslutning till den vingmur som låg på holmens norra sida och var en del av försvarsanläggningen mot norr. Vid någon senare tidpunkt, troligen på 1400-talet, förvärvades Ärkebiskopens mark för då nämns endast Munkagården på den västra sidan om Norrebro.

Anläggningen kom att kallas för Munkagården (eller Munkalägret) och fungerade bl.a. som en gästhus för resande men också som en klosteranläggning där man bl.a. lastade om varor som kom från klostret i Eskilstuna.

 

Munkagårdens byggnader mm

Munkagården bestod av en byggnad med en våning och 4 st. källare samt ytterligare någon byggnad med fler än en våning.

Tomten som Munkagården låg på hade måtten om ca 30 alnar längs gatan från Norreport och drygt 50 alnar från gatan och västerut. Det skulle idag motsvara ca 18 x 30 meter eller ca 550 kvm.

Johanniterna hade en lönndörr i vingmuren så att de kunde komma och gå som de ville då Norreport var stängd för natten.

År 1488 fick de en befallning av Stadens råd att mura igen lönndörren vilket tydligen inte gjordes för endast 2 år senare tvingades de byta bort sin anläggning på helgeandsholmen då den ansågs vara en säkerhetsrisk.

De fick nu en ny bit mark inne i staden. Denna byttes lite senare mot tomten mellan nuvarande Johannesgränd och Pelikansgränd där orden byggde S:t Johanneskyrkan. Affären avslutades först år 1516. Läs mer om detta under rubriken S:t Johanneskyrkan i menyn till vänster.

Relativt snart efter att Johanniterna hade flyttat så lät Staden riva Munkagården och förstärkte muren med dess material. Man lät också bredda gatan över Helgeandsholmen så den fick samma bredd som yttre Norreports inre öppning.Test