Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Franska lutherska kyrkan i Gamla Stan i Stockholm

Den 3:e maj år 1687 fick de franska lutherska invånarna i Stockholm tillstånd av kung Karl XI tillstånd att bilda en församling. År 1791 upphörde den p.g.a. församlingens antal blivit för litet. Läs mer om detta nedan.

Bild på Franska lutherska kyrkan

 

Information om Franska lutherska kyrkan

Myntgatan 4
GPS: 59.326332, 18.067478

 

Franska lutherska församlingen

De fransk lutherska församlingen i Stockholm bestod av fransktalande lutheraner, främst personer som kom från Frankrike eller andra fransktalande områden.

Fram till år 1687 hade de fransktalande lutheranerna ingen annan möjlighet än att antingen delta i en svensk mässa där de inte förstod vad som predikades alternativt att delta i en fransk reformert mässa (de hölls i det fördolda fram till år 1747 då också fick tillstånd att bilda en församling) som inte var lutheransk i sin predikan.

Dåvarande kung Karl XI ville med alla medel försöka förhindra de katolska och de reformerat att sprida sin förkunnelse och beviljade därför en fransk lutheransk församling i Stockholm år 1687 och de fick t.o.m. en präst, magister Nicolaus Bergius, som avlönades av staden.

 

Franska lutherska kyrkan

Vid starten den 3:e maj år 1687 fick församlingen en lokal i det gamla rådhuset på Stortorget (där Börshuset ligger idag). År 1767, i samband med att rådhuset skulle rivas flyttade församlingen till det s.k. Poluska huset vid Myntgatan 4 där församlingen stannade kvar till den upplöstes år 1791.

Församlingen drev under tiden i Rådhuset även en skola där för att uppfostra barn, som inte pratade svenska, i den lutherska läran. Skolan upphörde då församlingen flyttade från rådhuset år 1767.

När församlingen var som störst hade den drygt 70 medlemmar men efter att Sverige förlorat sin stormaktsstatus i samband med det Stora Nordiska kriget i början av 1700-talet minskade antalet snabbt.

När antalet i församlingen sjönk på slutet av 1700-talet ansökte Stockholms överståthållare att kungen skulle upplösa församlingen, vilket skedde år 1791.Test