Öppna stäng menyn

Stockholms förvaltning och råd

Välkommen till Stockholms "förvaltning" och råd".

Stockholm garanterades en rad privilegier i de s.k. privilegiebreven där det första är daterat 1:a maj år 1436. I detta privilegiebrev står det bl.a. att staden har rätt till avkastning från Vågen, Klädhuset och Åsön. Vidare så står bestämmelser om Stadsfogden och Stadsrådet (Rådet), om rätten till domslut och hur dessa skall fattas mm. Kort sagt så beskrivs i vilka frågor stadens råd har rätt att fatta beslut och i vilka frågor kungen har rätt att fatta beslut. Detta och efterföljande privilegiebrev lägger grunden för stadens styrelse och förvaltning.

Stadens förvaltning, eller administration som vi skulle säga idag, var ursprungligen väldigt liten. Faktum är att under den första delen av medeltiden var skrivaren den enda avlönade tjänstemannen i staden, alla de andra fick ställa upp utan ersättning. På 1600-talet ersattes Rådet av Magistraten, en styrelse som bestod av avlönade tjänstemän och nu skiljdes också förvaltningen från domstolsfunktionen. År 1862 begränsades statens inflytande genom den s.k. kommunalreformen och nu får också staden full beskattningsrätt.

Allt går att hitta via menyn längst upp till vänster på denna sida, under rubriken "Historia/Förvaltning".


Lite info Stockholms förvaltning och styrelse

  • Stockholm styrdes från rådhusen i Gamla Stan fram till år 1915 då både den dömande funktionen (Rådhusrätten) och den politiska (Borgarrådsberedningen) flyttade till nya lokaler på Kungsholmen. Den statliga politiska ledningen och dömande makten är dock kvar i Gamla Stan i form av Riksdagen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen mm.
  • En av de viktigaste funktionerna i förvaltningen är arkiven, där sparas alla beslut, beslutsunderlag och annat material som behövs för att följa upp att tagna beslut genomförs. Stockholms stadsarkiv på medeltiden förvarades i Rådhuset vid Stortorget i form av böcker och dokument stående i bokhyllor eller liggande i travar på golvet. Detta arkiveringssätt fanns kvar fram till år 1895 då Stockholm Stads Arkiv skapades. Detta låg först i Överkommissariens hus på Riddarholmen men flyttade år 1943 till bergrummen under Kungsklippan Kungsholmen.


Test