Öppna stäng menyn

Brott & straff i Gamla Stan i Stockholm

Välkommen till "brott & straff" i Gamla Stan i Stockholm.

Det har funnits brottslingar och någon form av poliser samt domstolar i alla tider, straffen har varit annorlunda än idag och med mer betoning på fysisk bestraffning. Faktum är att dagens fängelsstraff där en brottsling skall "sitta av sitt straff" inte fanns på medeltiden förutom för landsförrädare och krigsfångar. Det normala straffet var istället ett fysisk straff under en kortare tid, t.ex. piskning, skampåle, bära avfall mm eller ett rent fysisk straff typ bli av med ett finger, hand etc. Dödstraffet som är avskaffat idag i Sverige var inget ovanligt straff, hängning var det vanligaste men även halshuggning förekom beroende på person och brott.

Straffen genomfördes också gärna inför publik som t.ex. att stå vid skampålen, bära avfall mm. Det var ett stort publiknöje att se straffen verkställas vilket ofta skedde på stadens torg eller andra officiella platser.

Allt om bort och straff går att hitta via menyn längst upp till vänster på denna sida, under rubriken "Historia/Brott & straff".


Lite intressant info om brott & straff i Gamla Stan

  • Den lag som reglerade straffskalan i staden var först kung Magnus Erikssons stadslag som ersatte den gamla Björkörätten som bl.a. gällde för Birka. Magnus Erikssons stadslag ersattes senare av kung Gustav II Adolfs stadslag år 1618 som kallades Sveriges Rikes Stadslag, Denna lag ersattes i sin tur av Sveriges Rikes lag från år 1736 som, hur konstigt det än låter, fortfarande är den lag som gäller i Sverige om än med många revideringar och tillägg. Läs mer om dessa lagar här.
  • På medeltiden och fram till 1600-talet fanns två typer av domstolar, Rådhusrätten och Kämnärsrätten. Den första dömde i brottsmål och domarna fastställdes av stadens råd, detta var den högsta dömande domstolen i Sverige fram till år 1614 när Svea Hovrätt grundades. Den andra dömde främst i skattemål och bestod av två "Kämnärer" som utsågs av stadens råd men från år 1720 tillkom en ordförande som också satt i stadens råd. Läs mer om dessa domstolar här.
  • Ordningen i Stockholm upprätthölls på medeltiden under dagen av de s.k. Bysvennerna och under natten av den s.k. Vården. Bysvennerna var avlönade av staden men hade också provison på de böter de delade ut, det innebar att det var lite godyckligt med att dela ut böter vilket inte alltid uppskattades av stadens invånare. Vården var ett obligatoriskt uppdrag som alla borgare i staden måste fullgöra enligt ett schema. Det var inte alla som gillade detta vilket resulterade i att det vissa nätter saknades personer och därmed fick brottslingarna det lite lättare. Vården var också stadens brandvakt som skulle larma om det började brinna. Läs mer om Bysvenner och Vården här.
  • Stockholms första fängelse var uppkallat efter en fågel, Grönsiskan, och låg i en gillestuga. Jo, det var faktiskt så. Det första kända fängelset kallades för Siskeburen och var uppkallat efter Grönsiskan som på medeltiden var en populär burfågel bland invånarna i Stockholm. Siskaburen flyttades snart till Rådhuset vid Stortorget och det var först år 1846 som ett riktigt fängelse byggs, det nya Rannsakningsfängelset som kom att kallas Cellfängelset. Läs mer om fängelser här.


Test