Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Vedgårdsbron i Stockholm

Vedgårdsbron, som på bilden nedan förbinder Stadsholmen med Helgeandsholmen (nedre bron på bilden), byggdes troligen någon gång i början av 1600-talet. Slottet Tre Kronor värmdes upp med ved och det gick åt stora mängder, merparten kom från skogarna norr om staden. En av huvudorsakerna till byggandet av Vedgårdsbron var att underlätta transporterna av denna ved.

Bild på Vedgårdsbron


Fakta och historia om Vedgårdsbron


Invigdes: 1625--
Längd: 0 meter
Bredd: 0 meter
GPS: 59.327974 , 18.07222

Vedgårdsbron förband Skeppsbron med Helgeandsholmen från 1600-talets början (den finns utsatt på den första Stockholmskartan från år 1625). Se kartan nedan. Beslutet att bygga ytterligare en bro, förutom Norrbro, grundade sig nästan helt säkert på slottets stora behov av ved som i huvudsak transporterades från skogarna norr om staden. Ingången till slottets källare, där veden förvarades, var från den östra sidan av slottet där källaren låg i markplan och veden inte behövde bäras upp eller ner via trappor. Vid denna tid var merparten av slottets källarutrymmen fulla av ved.

Karta över Norrström år 1680
Karta över Norrström år 1680. Siffrorna betyder: 1-Slaktarehusbron, 2-Slakthuset, 3-Fiskehamnen, 4-Norrbro, 5-Malmtorget, 6-Vedgårdsbron

Ett annat syfte med att bygga Vedgårdsbron var att den tillsammans med Slakthusbron i norr gav en andra broförbindelse över Norrström vilket det var ett ökat behov av eftersom staden växte. Ute på öarna i Norrström hade hanterverkare och handelsmän etablerat sina verksamheter sedan slutet av 1500-talet. En annan unikt företeelse ute i Norrström var tillgången till vattenkraft i form av kvarnar, både flytande på pråmar och bottenfasta som Norra Strömkvarnen (Norra Strömkvarnen revs på 1780-talet när bygget på nya Norrbro startade). Allt detta gjorde att många människor trafikerade området och det räckte dåligt med bara Norrbro.

Karta över Norrström år 1771
Karta över Norrström år 1771. Siffrorna betyder: 1-Slaktarehusbron, 2-Slakthuset, 3-Fiskehamnen, 4-Norrbro, 5-Malmtorget, 6-Vedgårdsbron

Vedgårdsbron var, precis som Norrbro, en träbro och därmed var den i ständigt behov av underhåll. Vi vet att den genomgick omfattande reparationer under 1700-talet i avvaktan på att den helt och hållet skulle ersättas av en ny bro. Orsaken till att bygget av den nya bron dröjde var att Staten och Staden inte var enliga om vem som skulle betala. Förslagen till den nya bron, blivande nya Norrbro, hade redan presenterats av Nicodemus Tessin d.y. i hans "Gerneal Planta" år 1712. Läs mer om nya Norrbro här. Vedgårdsbron på 1780-talet när bygget på den nya Norrbro startade.Test