Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Slottsbron i Stockholm

Slottsbron är sannolikt Stockholms mest okända bro av de som fanns mitt i staden. Ändå är det den bro som låg på den platsen mitt framför det Kungliga slottet där dagens Norrbro kommer in vid Slottskajen.

Bild på Slottsbron


Fakta och historia om Slottsbron


Invigdes: 1756--
Längd: 10 meter
Bredd: 4 meter
GPS: 59.327585 , 18.070782

Slottsbron är den delen av nya Norrbro som påbörjades år 1756 som inte färdigställdes. Carl Fredrik Adelcrantz tog fram ett förslag till en ny Norrbro i sten år 1756 som accepteras av Stockholms råd och man beslutar börja bygga den södra delen. Brobygget påbörjas men avstannar efter att brofundamenten har gjorts klara p.g.a. penningbrist. Som en tillfällig lösning läggs då en körbana i trä på stenfundamenten i avvaktan på att bygget skall fortsätta, det är denna träbro på stenfundament som kommer att kallas Slottsbron fram till år 1796 då bygget av stenbron återupptas.

Vi har valt att redovisa Slottsbron som en egen bro men skulle lika gärna kunna ha redovisat det som en fas i byggandet av nya Norrbro. Orsaken till att vi redovisat det som en egen bro är att den hade ett egen namn, Slottsbron, och att den fanns under det namnet i 40 år.

På kartan nedan från år 1771 har vi markerat ut Slottsbron.

Karta över Norrström år 1771
Karta år 1771 av Brolin. Slottsbron är den lilla bron mitt framför slottet i nedre delen av bildenTest