Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Slaktarehusbron i Stockholm

Slaktarehusbron, som på bilden nedan förbinder Helgeandsholmen med Gustav Adolfs torg (den övre bron på bilden), byggdes någon gång mellan 1672-1687. Vid den tiden kallades Gustav Adolfs torg för Malmtorget och Lilla Stockholmen för Slaktareholmen. Den underlättade förbindelsen med Slakthuset och Fiskarhamnen som låg på Slaktareholmen.

Bild på Slaktarehusbron


Fakta och historia om Slaktarehusbron


Invigdes: 1687--
Längd: 0 meter
Bredd: 0 meter
GPS: 59.328806 , 18.069345

Slaktarehusbron förband Malmtorget med Slaktholmen från 1600-talets slut. Se kartan nedan. Beslutet att bygga ytterligare en bro, förutom Norrbro, grundade sig nästan helt säkert på att det fanns en stor verksamhet ute på öarna och bryggorna i Norrström. Redan på 1500-talet etablerade sig en rad småhantverk och handelsmän i bodar på såväl öarna som på bryggorna, det var ett sätt för staden att via skatter på dessa hantverkare och handelsmän finansiera bl.a. underhållet på Norrbro.

Karta över Norrström år 1680
Karta över Norrström år 1680. Siffrorna betyder: 1-Slaktarehusbron, 2-Slakthuset, 3-Fiskehamnen, 4-Norrbro, 5-Malmtorget, 6-Vedgårdsbron

Ett annat syfte med att etablera handel och torg, som t.ex. Fisketorget, ute på öarna i Norrström var att sprida verksamheterna över hela staden som annars tenderade att koncentrera sig till ett fåtal torg och gator centralt i staden. En annan unikt företeelse ute i Norrström var tillgången till vattenkraft i form av kvarnar, både flytande på pråmar och bottenfasta som Norra Strömkvarnen (Norra Strömkvarnen revs på 1780-talet när bygget på nya Norrbro startade). Allt detta gjorde att många människor trafikerade området och det räckte dåligt med bara Norrbro.

Karta över Norrström år 1771
Karta över Norrström år 1771. Siffrorna betyder: 1-Slaktarehusbron, 2-Slakthuset, 3-Fiskehamnen, 4-Norrbro, 5-Malmtorget, 6-Vedgårdsbron

Slaktarehusbron var, precis som Norrbro, en träbro och därmed var den i ständigt behov av underhåll. Vi vet att på 1730-talet genomgick Slaktarehusbron stora ombyggnader i avvaktan på att den helt och hållet skulle ersättas av en ny bro. Orsaken till att bygget av den nya bron dröjde var att Staten och Staden inte var enliga om vem som skulle betala. Förslagen till den nya bron, blivande nya Norrbro, hade redan presenterats av Nicodemus Tessin d.y. i hans "Gerneal Planta" år 1712. Läs mer om nya Norrbro här. Slaktarehusbron revs på 1780-talet när bygget på den nya Norrbro startade.Test