Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Riddarbron i Stockholm

Riddarbron var en pontonbro som gick mellan det nordvästra hörnet på Riddarholmen och Klara strand mellan åren 1953-1967. Från början var den en ersättning för Slingerbultsleden under byggnadstiden för den nya Centralbron (1950-1955) men kom att vara kvar till år 1967.

Bild på Riddarbron


Fakta och historia om Riddarbron


Invigdes: 1953-6-18
Längd: 240 meter
Bredd: 7 meter
GPS: 59.326097 , 18.061384

Arbeten på Riddarbron, även kallad Pontonbron, påbörjades under våren år 1953 och invigdes den 18:e juni år 1953. Det var en 240 meter lång och 7 meter bred pontonbro som förband den Östra Riddarholmshamnen på Riddarholmen med Klara strand på Tegelbacken vid Norrmalm.

År 1953 revs den lilla bron över Södra Riddarholmskanalen och därmed Slingerbultsledens förbindelse norrut och det blev istället denna pontonbro som tog över förbindelsen. Som mest uppmättes hela 20 000 fordon per dygn och maxvikten per fordon var begränsat till max 3 ton. År 1959 ersattes Slingerbultsledens södra del över Söderström av den nya Centralbrons södra del som fram till år 1967 slutade vid Munkbron.

Det var först den 3:e september år 1967 som Riddarbron ersattes av den då nybyggda norra delen av Centralbron och därmed lättade den stora trafiken förbi Wrangelska palatset ner via Wrangelska backen och förbi det gamla Auktionsverket ut på Riddarbron. Notera gärna att trafiken på Riddarbron var enkelriktad norrut under perioden 1953-1955, den södergående trafiken gick då via Vasabron.

Bild på Riddarbron år 1957
Riddarbron år 1957. Foto av Lennart af Petersen

Ursprungligen gick det en separat pontonbro för fotgängare parallellt med Riddarbron men den slopade ganska snart då man ansåg att Vasabron var tillräcklig för fotgängare och underhållskostnaderna blev för höga. Ansvarig för byggnationen var stadsbyggnadsborgarrådet Yngve Larsson som också var ansvarig för bygget av de nya broarna över Söderström och Norrström.Test