Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Munkbrospången i Stockholm

Munkbrospången var en gångbro som gick mellan Munkbron på Stadsholmen till Riddarholmens sydöstra strand åren 1900/1901 till 1929.Den rivs då den södra bron över Riddarholmskanalen för Slingerbultsleden byggs.

Bild på Munkbrospången


Fakta och historia om Munkbrospången


Invigdes: 1900--
Längd: 30 meter
Bredd: 4 meter
GPS: 59.324498 , 18.06574

Munkbrospången fanns först som en mycket enkel provisorisk bro som troligen byggdes år 1900 (kanske år 1901). Bron syns i den vänstra sidan på bilden nedan. Orsaken till att den byggdes känner vi på redaktionen inte till. Vid denna tiden fanns det redan 3 andra broar över Riddarholmskanalen (Riddarholmsbron, Hebbes bro västra sidan och Hebbes bro östra sidan) så den enda förklaringar vi kan komma på är att den förband marknaden vid Munkbron med marknaden på Riddarholmens sydöstra hörn (marknaderna syns på bilden från 1903 längre ner på sidan).

Foto av Munkbrospången år 1901
Munkbrospången år 1901. Foto av Anton Blomberg

År 1903 var den provisoriska gångbro riven och ersatt av en permanent järnbalkskonstruktion (se bilden nedan) som gick mellan Stenbocksstranden på Riddarholmen och Munkbro vid Petersenska huset på Stadsholmen. Vi känner inte till vem som ritade bron eller vem som byggde bron, sannolikt var bron byggd vid ett varv eller mekanisk verkstad och transporterad till platsen i ett enda stycke. Bron var ca 30 meter lång, ca 4 meter bred och stod på ett betongfundament på vardera sidan om Riddarholmskanalen. Broräckena var också gjorda i järnbalkskontruktion.

Bild på Munkbrospången år 1903
Munkbrospången år 1903. Foto av okänd.

Munkbrospången revs troligen år 1928 då arbetena på Slingerbultsleden hade påbörjats, helt säkert är att år 1929 var den borta. Slingerbultsledens södra bro byggdes över Riddarholmskanalen år 1929 och fundamentet på Stadsholmen var ungefär på samma ställe som för Munkbrospångens och därmed fanns det inte plats för båda broarna.

Bild på Munkbrospången år 1920
Munkbrospången år 1920. Foto av okänd.Test