Öppna stäng menyn

Bränder och brandförsvar i Gamla stan i Stockholm

Välkommen till "bränder och brandförsvar" i Gamla Stan i Stockholm.

Under de första 500 åren var de flesta byggnader i Stockholm byggda av trä och man lagade mat mm i öppna eldar, det var som gjort för bränder och flera gånger brann staden nästan ner till grunden. De största kända bränderna inträffade år 1407 (en fjärdedel av staden brann ner år 1407), år 1445 (en tredjedel av staden brann ner år 1445), år 1495 (en fjärdedel av staden brann ner år 1495), år 1625 (hela den västra delen av ön Stadsholmen ödeläggs år 1625) och år 1697 när stora delar av slottet Tre Kronor brinner ner.

Brandförsvaret utgjordes av stadens borgare som tjänstgjorde enligt ett schema och det är först på 1600-talet som den s.k. Stadsvakten inrättas med uppgift att både hålla ordning i staden och att bekämpa bränder. Allt går att hitta via menyn längst upp till vänster på denna sida, under rubriken "Historia/Brand & brandförsvar".


Lite info om några stora bränder och brandförsvaret i Gamla Stan

  • De första stora bränderna i Stockholm känner vi sannolikt inte till, de historiska dokumenten förstördes i den stora slottsbranden år 1697 när merparten av det gamla slottet Tre Kronor brann ner. Den första stora kända branden är den 14:e april år 1297 och den sista är år 1751 men då klarade sig Gamla Stan.
  • De första skorstenarna dök upp på medeltiden, före dess hade man bara ett hål i taket för att släppa ut röken. På 1560-talet förbjöds all eldfarlig verksamhet i Gamla Stan som t.ex. smedjor mm och på slutet av 1500-talet kom de första sotarna. År 1582 fanns det totalt 658 hus i staden, 429 var i sten de övriga i trä.
  • År 1600 skapades den s.k. Stadsvakten i Stockholm. Den bestod till en början av 150 personer och hade som uppgift att hålla ordning i staden men också att bekämpa bränder. Fram till år 1875 var dock alla borgare i staden tvingade till brandtjänst men det upphörde i.o.m. skapandet av Stockholms Stads Brandkår det året.
  • Den 18:e mars år 1746 bildades Brandkontoret ( Stockholms Stads Brandförsäkringskontor ) som för första gången gjorde det möjligt att försäkra ett hus mot brand. Alla som tecknad en försäkring för ett s.k. Brandförsäkringsmärke att sätta upp på fasaden, mång av dessa finns kvar än idag.


Test