Öppna stäng menyn

Bankernas historia i Gamla stan i Stockholm

Välkommen till "bankernas historia" i Gamla Stan i Stockholm.

Den första banken i Sverige och Stockholm startades år 1657, Stockholm Banco . Före dess hade de s.k. penningväxlarna fyllt en del av den rollen. Ordet bank kommer föresten efter " Banca " som betyder bänk, vilket var där penningväxlarna satt och gjorde sina affärer.

På medeltiden utfärdade penningsväxlarna s.k. kreditiv. Det innebar att en handelsman kunde låna en mängd pengar i t.ex. Lübeck och sedan köpa varor för pengarna. Sedan reste han till Stockholm och sålde sina varor och där återbetalade pengarna han var skyldig till en penningväxlare som hade ett avtal med penningväxlaren i Lübeck. Överskottet var handelsmannens vinst.

Det var ett bra sätt att undvika bära med sig alla pengarna i mynt, som var fallet före penningväxlarna tid. Det gjorde det också smidig att växla de olika valutorna mot varandra. Penningväxlarnas betydelse minskade när de första bankerna dök upp. I Sverige och England kom de första bankerna redan på 1600-talet men bankväsendet utvecklades först på 1800-talet.

Läs mer om de olika bankerna som funnits i Gamla stan, allt från Stockholm Banco som var Sveriges första bank till Riksbanken, affärsbankerna, intressebankerna, sparbankerna. Allt går att hitta via menyn längst upp till vänster på denna sida, under rubriken "Historia/Banker".


Några intressanta fakta om banker

  • Redan 2 000 år före Kristus så lämnade handelsmännen i Babylonien in värdetillgångar till templen och fick istället skuldsedlar skrivna på lertavlor, dessa lertavlor tog de med sig till andra städer och använde som betalningsmedel. Detta var själva starten på bankväsendet vars uppgift är bl.a. att utfärda växlar och underlätta ekonomiska transaktioner.
  • År 1619 lade Axel Oxenstierna fram ett förslag till en svenska bank och år 1656 startas den första banken i Sverige av Johan Palmstruch, Stockholm Banco . Banken stängde redan år 1664 sin verksamhet då det getts ut fler sedlar, s.k. kreditivsedlar, än vad banken hade täckning för.
  • Sveriges Riksbank startade sin verksamhet år 1664 genom att den tog över Stockholm Bancos verksamhet förutom sedelutgivning som blivit förbjuden. Detta gör den svenska riksbanken till världens äldsta riksbank då Bank of England startades först 30 år senare, år 1694.
  • Den 14:e januari år 1824 blev det tillåtet att bedriva bankverksamhet i Sverige för privatpersoner, fram tills dess hade Riksbanken monopol på all bankverksamhet. Det första affärsbanken som startades var Skånska privatbanken i Ystad år 1831. Den första privata affärsbanken i Stockholm startades år 1856, Stockholms Enskilda Bank .
  • Den första privata banken som startades i Stockholm var Stockholm Stads Sparbank år 1821 (3 år före det blev officiellt godkänt med privata banker). Sparbankerna hade sina rötter i de s.k. Sparkassorna på 1700-talet där t.ex. arbetare på ett bruk sparade pengar inför ålderdomen etc.


Test