Öppna stäng menyn

Kungliga slottet i Gamla Stan

Välkommen till "Kungliga slottet" i Gamla Stan i Stockholm.

I Gamla Stan finns det Kungliga slottet, den största byggnaden i Gamla Stan, den mest besökta och fotograferade byggnaden i Gamla Stan eller kort sagt den i särklass mest uppmärksammade byggnaden i Gamla Stan. I det Kungliga slottet finns 5 museer, Bernadottebiblioteket och Slottsarkivet som alla är öppna för besökare*, dessutom är det här som vaktavlösningen sker varje dag året runt.

För att förstå det Kungliga slottet måste man känna till hur arkitekten Nicodemus Tessin d.y. utformade det. Det Kungliga slottet är byggt utefter en tänkt axel, nord-syd och väst-öst, där mittpunkten är centrum på den Inre Borggården där det en gång var tänkt att stå en stor ryttarskulptur av kung Karl XI. Alla valven, trapphusen, entréer, mm ligger utefter denna axel.

Den andra lika viktiga delen av slottets utformning som man bör känna till är att det Kungliga slottet var ursprungligen uppdelat i två halvor, den västra delen som var kungens och de kungliga ämbetsverkens del samt den östra delen som var drottningens och de konstnärliga funktionernas del. Detta avspeglar sig i hur slottet är disponerat med t.ex. de västra flyglarna som är Kansli- och arkivflyglarna med de östra är Biblioteks- och Teaterflyglarna. I den västra delen ligger också Rikssalen där den kungliga makten utövades medan det i den östra delen ligger Slottskyrkan.

Den här delen av webbplatsen kommer vi att berätta om de byggnader mm som utgör det Kungliga slottet. Allt detta går att hitta via menyn längst upp till vänster på denna sida, under rubriken "Byggnader/Kungliga slottet". Vi har också gjort ett urval av informationen om det Kungliga slottets byggnader nedanför.

*För dig som vill ha information om att besöka det Kungliga slottet så finns det i menyn längst upp till vänster på denna sida under rubriken "Se & Göra/Besöka museer/Kungliga slottet", för dig som vill veta mer om det Kungliga slottets historia finns det i menyn under rubriken "Historia/Kungliga slottet", för dig som vill ha statistisk fakta så finns det under rubriken Att-veta/Kungliga slottet".


Ett urval av info om det Kungliga slottets byggnader i Gamla Stan.

 • Byggnationen av det Kungliga slottet började ca år 1692 och den kungliga familjen flyttade in år 1754. Helt färdigt var det Kungliga slottet först år 1771 då Lejonbacken blev klar, räknar man med omgivningarna så var det klart först på 1830-talet.
 • Arkitekten för byggandet av det nya Kungliga slottet var Nicodemus Tessin d.y. som var Sveriges mest kända arkitekt vid den här tiden.
 • Slottet är byggt till huvudsak i barockstil men även delar med Rokokostil finns att hitta (t.ex. Slottskyrkan). Slottet är byggt utefter två axlar, en i nord-syd och en i öst-väst. I skärningspunkten av axlarna ligger den Inre borggården omgiven av den s.k. fyrkanten (huvudbyggnaden). Detta arkitektiska upplägg har sin inspiration från den romerska senrenässansens kvadratiska gård omgiven av fyra identiska byggnadslängor, t.ex. Palazzo Farneses och Sangallo.
 • Slottet har fyra sidor och alla har ett tema, den norra sidan har temat "Maktens sida", den östra sidan har temat "Drottnings sida", den västra sidan har temat "Kungens sida" och slutligen den södra sidan som har temat "Nationens sida". På den kvinnliga sidan finns Logården som är slottets trädgård, på den manliga sidan finns den Kungliga högvakten och på den södra sidan finns bl.a. 8 statyer i fasaden föreställande män som gjort något för nationen Sverige.
 • Slottets flyglar är inte symetriska, de östra flyglarna är symetriska men inte de västra. Orsaken är att Storkyrkan ligger i vägen för den sydvästra flygeln och därför gjordes den betydligt kortare än den nordvästra. Arkitekten Tessin ville flytta och bygga om Storkyrkan bl.a. av detta skäl men fick inte det godkänt.
 • Logården som är slottets trädgård och ligger vid den östra sidan av slottet (den kvinnliga sidan) har sin bakgrund i Logården och Leopardgården från slottet Tre Kronor där man bl.a. hade vilda djur som lodjur, leoparder mm.
 • Slottets källare har anor tillbaka till 1200-talet under den norra längan, den förstördes inte under den stora slottsbranden år 1697 och var också grunden för att bygga det nya slottet. I slottets källare finns också 4 museum och ett arkiv, muserna går att besöka och på det viset kan man se de gamla källarvalven. 3 av flyglarna har dubbla källare.
 • Slottet har fyra valv, ett för varje vädersträck och två huvudtrappor som går genom alla våningarna. Trapporna ligger i anslutning till västra och östra valven. Det södra valvet är slottets huvudentré för besökare medan det västra valvet är den officiella huvudingången. Det är t.ex. genom det västra valvet som all fordontrafik sker, t.ex. när kungen anländer till slottet för en vanlig arbetsdag.
 • Totalt har det Kungliga slottet mellan 6-10 våningar beroende på hur man räknar, utan att räkna med entresolvåningar eller de dubbla källarvåningarna i 3 av flyglarna har slottet 6 våningar (källaren, bottenvåningen, mezzaninvåningen, första våningen, andra våningen och vinden). Det finns drygt 600 officiella rum, det innebär i stort sett rum med ett fönster men totalt är det drygt 1 200 rum i slottet. De stora paradrummen ligger med fönster ut mot staden medan de mindre officiella rummen och arbetsrummen, många gånger i entresolvåningar, ligger med fönster in mot den Inre borggården.
 • Det arbetar ca 200 personer på slottet (inkl. anexet mitt emot Yttre Borggården), merparten i form av det Kungliga hovet ( Kungliga Hovstaterna ) som stöder Kungen och Drottningen i deras arbeten.
 • I de två yttre flyglarna, Högvaktsflygeln och Kommendantsflygeln finns den Kungliga högvakten, vissa kontorsutrymmen samt Slottsboden som säljer souvenirer mm.


Test