Öppna stäng menyn

Riksdagen i Gamla Stan

Välkommen till "Riksdagen" i Gamla Stan i Stockholm.

I Gamla Stan finns Sveriges riksdag eller riksdagen som den vanligtvis kallas. På dessa sidor tittar vi närmare på riksdagens byggnader (information avseende besök till riksdagen finns att läsa här). Riksdagen ligger i 8 byggnader varav 7 ligger i Gamla Stan, de mest kända är Östra och Västra riksdagshusen som ligger på ön Helgeandsholmen. 5 byggnaderna är alla belägna på ön Stadsholmen, där finns kontor för ledamöterna, riksdagens administration, utbildning för skolklasser i demokrati och riksdagsbiblioteket. Endast Östra riksdaghuset var ursprungligen avsett som riksdag, alla de andra har tagits över av riksdagen efterhand som mer utrymme har krävts.

Allt går att hitta via menyn längst upp till vänster på denna sida, under rubriken "Byggnader/riksdagen".

Riksdagsbyggnaderna


Förvaltningshuset (1)

Förvaltningshuset som byggdes åren 1945-1950 kallades från början Kanslihusannexet. Det byggdes för att ge riksdagens administration mer plats men även för att öka utrymmena för ledamöternas kontor mm. Riksdagens administration satt då i det nuvarande Ledamotshuset som då kallades för Kanslihuset.

För att bygga Förvaltningshuset fick 4 kvarter i Gamla Stan rivas vilket ledde till stora protester. Protesterna resulterade bl.a. i att 3 gator, Klockgjutargränd, Kolmätargränd och Stenbastugränd bevarades som tunnlar genom den östra delen av huset till Brantingtorget. Även stora delar av de ursprungliga husen vid Västerlånggatan och Storkyrkobrinken bevarades. Ett torg anlades i mitten av huset och fick namnet Brantingtorget, ett av Gamla Stan minst kända torg.


Internationella kansliet (2)

Riksdagens internationella kansli ligger i Brandkontorets hus vid Mynttorget, huset kallas även Rosenadlerska huset efter en husägare i början av 1700-talet. Brandkontoret köpte huset år 1806 e.Kr. och bildade ett av Sveriges första försäkringsbolag och har fortfarande kvar sin verksamhet i huset. Idag finns också Riksdagens internationella kansli i huset med uppgift att ha hand om Riksdagens internationella kontakter mm.


Ledamotshuset (3)

Ledamotshuset byggdes åren 1922-1936 som kanslihus för riksdagens administration mm. Det är mer korrekt är att säga att det på platsen för dagens Ledamotshus fanns flera olika byggnader som under åren 1922-1936 byggdes om och samman för att bli riksdagens kanslihus. I den västra ändan av huset vid Mynttorget fanns det ursprungligen Kungliga Myntet, d.v.s. huset där en del av de svenska mynten tillverkades. I den östra ändan av huset fanns det gamla fängelset.

Ett stort antal av riksdagens ledamöter har idag sina kontor i huset.


Riksdagsbiblioteket (4)

Riksdagsbiblioteket är ett samhällsvetenskapligt bibliotek som är öppet för alla medborgare. Bibliotekets huvuduppgift är att förse riksdagen med underlag för beslut. Här finns mer än 700 000 böcker, 4 000 tidsskrifter många elektroniska databaser mm och det mesta är tillgängligt för allmänheten.

Riksdagsbiblioteket grundades år 1851 e.Kr. i det gamla riksdagshuset på ön Riddarholmen. Hela biblioteket rymdes under 30 år i ett enda rum. År 1996 flyttade biblioteket in i de nuvarande lokalerna på Storkyrkobrinken 7. I samma byggnad men på andra sidan huset vid gatan Stora Gråmunkegränd ligger Demokrativerkstaden där skolklasser (årskurs 7-9 i grundskolan) är välkomna att pröva på rollen som ledamot av riksdagen och fatta beslut i viktiga samhällsfrågor.


Skandiasalen (5)

Skandiasalen är riksdagens presscenter, förutom presscentret i det Västra riksdagshuset. I Skandiasalen finns avancerad TV- och Webb-TV-teknik för direktsändningar som är anpassade för journalisters behov. Skandiasalen används också för seminarier och konferenser.

Skandiasalen har fått sitt namn efter försäkringsbolaget Skandia som lät bygga huset åren 1887-1888. Huset var bolagets huvudkontor fram till år 1966 och under den perioden fick huset namnet Skandiahuset. Hela kvarteret är sedan år 1972 ett statligt byggnadsminne.


Västra riksdagshuset (6)

Västra Riksdagshuset byggdes åren 1897-1906 för den Svenska riksbanken. Där var den kvar till år 1976 då den flyttar till Brunkebergstorg . År 1975 beslutades det att riksdagen skulle flytta tillbaka till ön Helgeandsholmen efter åren i Kulturhuset vid Sergels torg. Riksbankens hus byggdes om för den nya plenisalen som ersatte de två gamla kamrarna i det Östra riksdagshuset när Sverige införde enkammarriksdag år 1971.

Efter ombyggnaden av riksbankens hus åren 1976-1983 invigdes den 4:e oktober år 1983 den nya plenisalen i det nu Västra riksdagshuset. Plenisalen syns tydligt från utsidan med sin kopparbeklädnad högst upp i huset. Det är i Plenisalen som alla omröstningar, debatter mm i Riksdagen sker. Det är också här som åhörarläktaren finns för de som vill höra på debatterna i riksdagen.


Östra riksdagshuset (7)

Östra riksdagshuset är det ursprungliga riksdagshuset och byggdes åren 1897-1905, det består av två kammare (sessionssalar) omgivna av en rad mindre rum på flera våningar. I mitten av byggnaden ligger det monumentala trapphuset. Mellan åren 1905, då det Östra riksdagshuset invigdes, fram till år 1971 när Sverige införde enkammarriksdag var det i de två kamrarna i det Östra riksdagshuset alla beslut i den Svenska riksdagen togs. Idag används dessa två kamrar till en rad olika uppgifter som t.ex., allmänna utfrågningar, partigruppernas interna möten mm.Test