Öppna stäng menyn

Kyrkorna i Gamla Stan

Välkommen till "Kyrkorna" i Gamla Stan i Stockholm.

Här finns fakta mm om alla kyrkorna i Gamla Stan. Här finns några av Stockholms äldsta kyrkor, Riddarholmskyrkan från år 1280 e.Kr. och Storkyrkan från år 1306 e.Kr. Inne i det Kungliga slottet ligger också Slottskyrkan med sin vackra inredning. I centrum av Gamla Stan ligger Tyska kyrkan med sina gudstjänster på det tyska språket och Finska kyrkan med sin spira från den nu rivna dominikan klosterkyrkan. Bullkyrkan, den minst kända av kyrkorna, drivs av Stockholm Stadsmission och har fått sitt namn efter det vänliga sätt Stadsmissionen behandlar hemlösa i Stockholm.

Allt går att hitta via menyn längst upp till vänster på denna sida, under rubriken "Byggnader/kyrkor", eller längst ner på denna sida via bilderna.


Kort info om kyrkorna i Gamla Stan

Här har vi sammanställt lite intressanta uppgifter mm om kyrkorna i Gamla Stan

  • Bullkyrkan ligger på Stortorget, i det sydöstra hörnet. Det ser inte ut som någon kyrka men det är det. Här hålls regelbundna gudstjänster och för dem som är hemlösa så serveras kaffe och en bulle efter gudstjänsten. Det enda kravet för att få kaffet och bullen är att man deltagit under hela gudstjänsten. Kyrkan drivs av Stockholms Stadsmission och är en del av deras välgörenhetsarbete för hemlösa och andra utsatta personer i Stockholm.
  • Finska kyrkan riktar sig till finskspråkiga personer i Stockholm, det finns många som invandrat från Finland eller som har finska föräldrar och vuxit upp med det finska språket. Spiran som sitter mitt på taket kommer från den nu rivna dominikan klosterkyrkan. Det var i klosterkyrkan som den första gudstjänsten i historien hölls på det finska språket och därför är tornspiran extra viktigt för den Finska kyrkan i Gamla Stan.
  • Riddarholmskyrkan byggdes år 1280 e.Kr. och är den äldsta byggnaden i Gamla Stan. Här ligger ett stort antal svenska kungar och drottningar begravda tillsammans med många andra ur de kungliga familjerna. Här förvaras också vapensköldarna tillhörande alla Serafimerordens riddare som inte längre är i livet.
  • Slottskyrkan är kanske den mest utsmyckade kyrkan i Sverige, den liknar på det sättet med en katolsk kyrka än en protestantisk kyrka. Slottskyrkan är en s.k. icke territoriell kyrka vilket innebär att den inte har någon geografisk gräns för sin församling (de anställda vid det kungliga hovet) till skillnad från vanliga kyrkor som har en gräns för sin församling.
  • Storkyrkan är domkyrkan i Stockholm och har sitt ursprung från år 1279 e.Kr. då den nämns i en skrift för första gången. Nuvarande Storkyrka byggdes år 1306 e.Kr. vilket gör den till en av Gamla Stan absolut äldsta byggnader. Storkyrkan har en rik inre utsmyckning med en rad konstverk, stora målningar, gravkor, votivskepp, predikstol mm. Många av Stockholms viktigaste personer ligger begravda i kyrkan.
  • Tyska kyrkan genomför alla sina kyrkomässor på det tyska språket under en månad förutom en gång då kyrkomässan genomförs på svenska. Tyska kyrkan har precis som Slottskyrkan en riklig utsmyckning där den mest framstående detaljen är kungsläktaren. Tyska kyrkan är byggd på resterna av en gille-stuga som på 1570-talet byggdes om till kyrka för främst den tyskspråkiga befolkningen i Stockholm.
Bild på Bullkyrkan
BULLKYRKAN
Bild på Finska kyrkan
FINSKA KYRKAN
Bild på  Riddarholmskyrkan
RIDDARHOLMSKYRKAN
Bild på Slottskyrkan
SLOTTSKYRKAN
Bild på Storkyrkan
STORKYRKAN
Bild på Tyska kyrkan
TYSKA KYRKAN


Test