Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Kyrkorna i Gamla Stan

Välkommen till "Kyrkorna" i Gamla Stan i Stockholm.

Här hittar du information, fakta och historik mm om alla kyrkorna i Gamla Stan, både de befintliga och de historiska. Idag finns det 6 kyrkor i Gamla Stan men det har funnits ytterligare 4 kyrkor, 3 kloster (konvent) och en synagoga. Välj det du vill veta mer om via väljaren ovan.

Bild på kyrkor i Gamla Stan
Copyright © 2016 www.stockholmgamlastan.se

 

Kort info om kyrkorna, klostren och synagogan i Gamla Stan

Bullkyrkan ligger på stortorget i det sydöstra hörnet. Det ser inte ut som någon kyrka men det är det. Här hålls regelbundna gudstjänster och för dem som är hemlösa så serveras kaffe och en bulle efter gudstjänsten. Det enda kravet för att få kaffet och bullen är att man deltagit under hela gudstjänsten. Kyrkan drivs av Stockholms Stadsmission och är en del av deras välgörenhetsarbete för hemlösa och andra utsatta personer i Stockholm.

Finska kyrkan riktar sig till finskspråkiga personer i Stockholm, det finns många som invandrat från Finland eller som har finska föräldrar och vuxit upp med det finska språket. Spiran som sitter mitt på taket kommer från den nu rivna dominikan klosterkyrkan. Det var i klosterkyrkan som den första gudstjänsten i historien hölls på det finska språket och därför är tornspiran extra viktigt för den Finska kyrkan i Gamla Stan.

Riddarholmskyrkan byggdes år 1280 e.Kr. och är den äldsta byggnaden i Gamla Stan. Här ligger ett stort antal svenska kungar och drottningar begravda tillsammans med många andra ur de kungliga familjerna. Här förvaras också vapensköldarna tillhörande alla Serafimerordens riddare som inte längre är i livet.

Slottskyrkan är kanske den mest utsmyckade kyrkan i Sverige, den liknar på det sättet med en katolsk kyrka än en protestantisk kyrka. Slottskyrkan är en s.k. icke territoriell kyrka vilket innebär att den inte har någon geografisk gräns för sin församling (de anställda vid det kungliga hovet) till skillnad från vanliga kyrkor som har en gräns för sin församling.

Storkyrkan är domkyrkan i Stockholm och har sitt ursprung från år 1279 e.Kr. då den nämns i en skrift för första gången. Nuvarande Storkyrka byggdes år 1306 e.Kr. vilket gör den till en av Gamla Stan absolut äldsta byggnader. Storkyrkan har en rik inre utsmyckning med en rad konstverk, stora målningar, gravkor, votivskepp, predikstol mm. Många av Stockholms viktigaste personer ligger begravda i kyrkan.

Tyska kyrkan genomför alla sina kyrkomässor på det tyska språket under en månad förutom en gång då kyrkomässan genomförs på svenska. Tyska kyrkan har precis som Slottskyrkan en riklig utsmyckning där den mest framstående detaljen är kungsläktaren. Tyska kyrkan är byggd på resterna av en gille-stuga som på 1570-talet byggdes om till kyrka för främst den tyskspråkiga befolkningen i Stockholm.

Franska lutherska kyrkan fanns under en kort tid, åren 1767-1791 och på två platser - Stortorget och Myntgatan. Församlingen bestod av fransktalande lutheraner som i huvudsak kom från Fankrike. Det var kung Karl XU som ville hindra spridningen av katolska och reforemerta församlingar som lät de franska lutheranerna få en av staten betald präst och en centralt belägen lokal.

Franska reformerta kyrkan låg under åren 1752-1871 i huset vid Stora Nygatan 5 de byggde om för att bli en kyrka. Här fanns inte bara en kyrkolokal utan även en skola. Den refomerta läran skiljer sig från en protestantiska på 5 punkter och var inte alltid väl ansedd i Sverige, staten gav ett starkare stöd till den Fransk lutherska församlingen trots att den var mycket mindre.

Gråbrödraklostret grundades år 1270 av Fransciskanermunkar efter en donation av kung Valdemar Birgersson. Klostret var beläget på nuvarnade Riddarholmen och kom att vara aktivt där fram till reformationen på 1500-talet. Klosterbyggnaderna skulle senare användas för en rad olika ändamål varav den kanske mest kända är Johan III:s skola som förestods av Klosterlasse.

Munkagården var det 3.e och sannolikt minst kända klostret i Stockholm på medeltiden, det grundades år 1334 men upphörde redan år 1490. Munkagården låg mitt emot Helgeandshuset på öns södra sida.

Papistkyrkan var i själva verket 2 kyrkor, en vid Baggensgatan och en i slottet Tre Kronor. Båda användes för katolska gudstjänster under den perioden i Sverige när det var dödstraff på att vara katolik. De mest kända kyrkobesökarna var drottning Katarina Jagellonica och kung Sigismund.

S:t Johannes kyrka grundades av Johanniterorden efter att deras kloster, Munkagården, tvingades upphöra. Kyrkan blev Stockholms 3:e kyrka dit allmänheten hade tillträde, de andra var Storkyrkan och S:t Claras kyrka. Den blev dock kortvaritgoch stängdes redan på 1530-talet efter order av kung Gustav Vasa.

Svartbrödraklostret var det andra stora klostret i Stockholm efter Gråbrödraklostret på dagens Riddarholme. Svartbrödraklostret låg på den södra sidan av Gamla Stan och drevs av Dominikanermunkar. klostret grundas år 1336 efter en donation av kung Magnus Eriksson och det upphörde år 1527 när Gustav Vasa beslagtog den stora altarbilden "Helga lösen" i det som vi idag kallar för reformationen.

Synagogan i Stockholm vid Själagårdsgatan 19 grundades av juden Aaron Isaac år 1795. det blev den första riktiga synagogan i Stockholm. Den skulle finnas kvar där fram till år 1870 då den flyttade till dagens läge på Wahrendorfsgatan. Än idag kan delar av inredningen ses från gatan då hela lokalen är kulturskyddad.Test