Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Sten Sture d.y

Bild på Sten Sture d.y

 

Information om Sten Sture d.y

Född: 1492--,
Död: 1520-2-3, Strängnäs

Sten Svantesson Natt och Dag (kallad Sten Sture d.y.)* föddes år 1492, han far var riksrådet och riksföreståndaren Svante Nilsson Natt och Dag (1460-1511) och hans mor var Iliana Erengielsdoter Gädda (1468-1495).

Fadern, Svante Nilsson, var till skillnad från sonen Sten Sture d.y. en anhängare till den danska unionskungen och deltog t.ex. på kung Hans (far till kung Kristian II - kallade för Tyrann) sida vid störtandet av Sten Sture d.ä. år 1497. Senare tvingades han mot sin vilja att stöda Sten Sture d.ä. och vid dennes död år 1503 valdes han till riksföreståndare och där agerade han inte med någon styrka utan blev t.o.m. anklagad för maskopi med danskarna.

Sture deltog aktivt i kampen mot den danska unionskungen Hans fram till att hans far utsågs till riksföreståndare år 1503. År 1510, endast 18 år gammal, utsågs han till riksråd och när hans far dog år 1511/1512 tog han över dennes egendomar och kunde med hjälp av allmogen utses till riksföreståndare redan ett år efter sin fars död. Han kom snart i konflikt med unionskungen Kristina II som hade efterträtt sin far Hans år 1513. Scenen var klar för en av de stora händelserna i svensk historia som skulle leda fram till Stockholm blodbad och unionens upphörande.

År 1515 utnämns Erik Trolle till ärkebiskop av kung Kristian II och han kommer att bli den främsta opponenten till Sture tillika ledare för de svenskar som är för unionen. Det dröjde bara ett år, år 1516, förrän det var öppen strid mellan Trolle och Sture. Den senare belägrar Almarestäket som är Trolles starka fäste och Sture bränner det till grunden år 1517, samtidigt avsätter han Trolle som ärkebiskop något som inte påven, kung Kristian II eller Trolle själv accepterade. För detta blev Sture bannlyst av påven.

År 1518 invaderar kung Kristian II Sverige men besegras av Sture i slaget vid Brännkyrka och tvingas dra sig tillbaka. Han återkommer dock två år senare och den här gången går det bättre för Kristian. Efter ett antal sammandrabbningar mm står det den 19:e januari år 1520 ett slag på sjön Åsundens is där Stures armé besegras och han själv några dagar senare avlider av sina skador. Den svenska armén flyr nu till Stockholm där försvaret av staden leds av hans änka, Kristina Gyllenstierna, och på hösten leder en rad händelser fram till Stockholm blodbad. Men det är en annan historia.

Sten Sture d.y. dör år 1520, endast 28 år gammal. Han kom att få 6 barn tillsammans med Kristina Gyllenstierna. Sten Stures grav skändas av kung Kristian II så inga kvarlevor finns kvar men hans gravmonument finns idag att se vid Katarina kyrka i Stockholm.

*Vi vill klargöra att Sten Svantesson inte var släkt med familjen Sture eller Sten Sture d.ä. på något sätt, han kallades sig Sten Sture d.y. enbart av politiska skäl och ville koppla sitt namn till den populära Sten Sture d.ä. samt därmed motståndet mot den danska unionskungen. Vi kallar honom dock för Sten Sture d.y. då detta är det namn han i första hand är känd under.Test