Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Simon Bernard Hebbe

Bild på Simon Bernard Hebbe

 

Information om Simon Bernard Hebbe

Född: 1726--, Stockholm
Död: 1803-02-26, Stockholm

Simon Berend (Bernhard) Hebbe föddes år 1726 i Stockholm, exakt tidpunkt är okänt. Fadern var den rika köpmannen Christian Hebbe (1698-1762) som kom till Sverige från Greifswald i Tyskland år 1710. Modern var Elsabe Catharina Küsel (1707-1787) från den rika köpmansläkten Küsel vars far (Simon Fredrik Küsel) invandrade från Lübeck på 1690-talet. Simon Hebbe föddes m.a.o. med goda förutsättningar till framgång i livet.

Han gifte sig den 14:e februari år 1760 med Maria Ulrica von Bippen (1741-1808) och de fick dottern Christina Elisabeth som senare gifte sig med Carl Frderick Fredenheim, ceremonimästare vid hovet och kansliråd.

Simon blev redan under faderns livstid delägare i handelshuset Christian Hebbe & Söner tillsammans med sin bror Johan Fredrik. Efter faderns död år 1762 drev bröderna handelshuset tillsammans till slutet av 1770-talet då Simon lämnade för att gör affärer på egen hand. Det är vid den tiden han köper huset på Riddarholmen som idag kallas för Hebbeska palatset av köpmännen Robert Finlay och John Jennings. Under 1780-talet bedrev han både import- och exporthandel. Exporten bestod i huvudsak av tjära och beck.

Under den tredje oktrojen av Svenska Ostindiska Companiet (1766-1786) var Simon en av direktörerna. Det var en mycket framgångsrik oktroj med stora vinster som kom direktörerna till godo. En av orsakerna till den stora framgången var den Amerikanska revolutionen som gav stora vinster, under en period var vinsten på investerat kapitel nästan 300 %. Det gav Simon stort tillskott till den redan ansenliga förmögenheten.

Från slutet av 1780-talet och till resten av sitt liv var Simon i huvudsak en rentier, d.v.s. han levde på avkastningen av sina investeringar. Han investerade i jordegendomar som te.x. Tynnelsö (1779), Östanå (1782) och Mälby med Vira bruk (1783) och det är också under den tiden som han hedras med titeln Kommersråd. Under 1790-talet låter han bygga Östanå slott som ritades av Johan Daniel Degenaer och Jean Louis Desprez samt inreddes efter idéer av Louis Masreliez.

Simon Hebbe dog den 26:e februari år 1803 och ligger begravd i Tyska kyrkan i Gamla Stan.Test