Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Rutger von Ascheberg

Bild på Rutger von Ascheberg

 

Information om Rutger von Ascheberg

Född: 1621-6-2, Kurland
Död: 1693-4-17, Göteborg

Rutger von Ascheberg föddes år 1621 på godset Berbonen i Kurland (dagens Lettland), hans far var Vilhelm von Ascheberg (1585-1642) och hans mor var Margareta von der Osten, genannt Sacken (1595-1663). Sannolikt kom släkten till dagens Lettland med Tyska Orden eller Svärdsorden på 1400-talet. Det finns inga dokument om några syskon.

von Ascheberg växte upp på godset Berbonen men kom snabbt in i sina förfäders yrke, det militära. Redan år 1634, när han bara var 13 år gammal, deltog han i det stora slaget vid Nördlingen i hertigen Bernhards av Sachsen-Weimars armé, det var en allierad till Sverige. År 1642 hade han gått över till tjänst i den svenska armén och deltog i slaget vid Leipzig och några år senare (1645) i laget vid Jankowitz. Han hade där befälet över en s.k. strövkår som användes för att störa fientliga patruller, för- och eftertrupper.

År 1650 gifter han sig med Magadalena Eleonora Busseck, genannt München (1632-1690) och de får hela 12 barn.

Efter det 30-åriga kriget år 1648 gick han i tjänst hos greven Fredrik av Hessen-Kassel men kontaktades av kung Karl X Gustav som via ett personligt brev bad honom att gå i svensk tjänst vilket han accepterade. Under Karl X Gustavs krig i Skåne på 1650-talet var han regementschef och blev belönad för sina insatser med bl.a. gods i Preussen. Efter kungens död fortsatte han att stanna i Sverige och år 1664 utnämndes han till generalmajor för att redan år 1674 utses till general. Då hade han också år 1673 blivit adlad i Sverige som friherre.

I det andra skånska kriget under kung Karl XI blev han befordrad till fältmarskalk och fick år 1678 befäl över hela den svenska armén. År 1680 skriver kungen till von Ascheberg följande "Det lilla, som jag i detta kriget har lärt, har jag Herr Fältmarskalken att tacka för, och så länge jag lefver, skall jag veta erkänna det". Under åren 1634-1679 deltog von Ascheberg i inte mindre än 15 slag och vann de flesta.

År 1679 blev han guvernör över Göteborg och år 1680 blev han generalguvernör över Skåne, Halland och Blekinge. Det utökades samma år till att även omfatta Göteborg och Bohuslän och han kom att bosätta sig i Malmö. År 1687 upphöjdes han till grevligt stånd.

År 1693 dör Ascheberg i Göteborg där han begravs i den Tyska kyrkan i ett speciellt gravkor. Med på begravningen var bl.a. kung Karl XI. En lite intressant detalj är att sedan den 2:a juni år 1901 är hans födelsedag namnsdagen för "Rutger" till hans ära.Test