Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

René Descartes

Bild på René Descartes

 

Information om René Descartes

Född: 1596-3-31, La Haye i Touraine, Frankrike
Död: 1650-2-11, Stockholm

René Descartes föddes i La Haye en Touraine år 1596, hans far var jurist och politiker i Bretagne och hans mor dog i samband med hans födelse. Han skulle komma att bli en av 1600-talets stora filosofer men även matematiker. Efter hans fars död ärvde han så mycket att han inte behövde arbeta under resten av sitt liv utan kunde koncentrera sig på sina intressen.

År 1605 började han studera vid en jesuitskola i La Fléche, främst ämnen förutom religion var matematik och den aristoteliska filosofin. Då Frankrike inte tillät det fria tänkandet på det viset som Descartes ville under 1620-talet flyttade han till Holland år 1629 där han utvecklade sin tankar och teser.

Descartes är kanske idag främst känd för den filosofiska satsen "Jag tänkter, alltså finns jag". Ett resultat av den är insikten att när man tänker så tvivlar man, vilket betyder att man inte kan tänka utan att finnas till och att tvivla är en del av ens existens.

Descartes gjorde också stora insatser för matematiken och det är hans som skapade den analytiska geometrin, han var den första att ange den verkliga betydelsen av andragradsekvationens negativa rötter, fann en ny lösning av fjärde gradens ekvationer och införde beteckningar med exponenter och därmed lade grunden för beräkningar med potenser. Den verkligt stora upptäckten är dock användandet av x- och y-axel koordinater i det som vi idag kallar för det kartesiska koordinatsystemet.

År 1649 lämnade han Holland för att resa till Stockholm på inbjudan av drottning Kristina, i staden bosatte han sig sannolikt hos hennes halvbror, Gustaf Gustafsson af Wasaborg, i dennes stora hus vid Västerlånggatan (von der Lindeska huset). Klimatet i staden skulle dock ta livet av honom inom bara några månader och han dog redan år 1650. Under åren 1650-1666 var hans grav på Adolf Fredriks kyrkogård men sändes då tillbaka till Frankrike där han sedan 1810-talet är begravd i Saint-Germain-des-Prés.Test