Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Petrus Tillaeus

Bild på Petrus Tillaeus

 

Information om Petrus Tillaeus

Född: 1679--, Falun
Död: 1754-2-11, Stockholm

Petrus Tillaeus var dåtidens kanske mest kända och skickligaste kartograf. Hans viktigaste verk är den stora Stockholmskartan från 1733 som ger en detaljerad bild av hur staden såg ut i alla delar. Tillaeus ritade även en rad andra skisser och ritningar som ger en god inblick i Stockholms historia.

Tillaeus växte upp i Falun. Hans far, Andreas Tillaeus, var kyrkoherde och kontraktsprost (har ett övergripande ansvar för alla kyrkor inom ett visst område) i Rättvik. Petrus var hans son från det första äktenskapet med Elisabeth Dahlborg.

I början av 1700-talet flyttar Tillaeus med sin fru, Maria Emmerich, till Stockholm. I Stockholm blir han år 1717 blir utsedd till stadsingenjör, en tjänst som han skulle ha fram till år 1748 då han blir rådman i Stadens råd. Under åren 1717 och fram till 1748 producerar han ett flertal mycket exakta kartor över Stockholm där den mest kända är "General Charta öfwer Stockholm med Malmaren" år 1731, i vardagstal Tillaeus karta. Den är i skala 1:4 000 och fick s.k. kungligt privilegium under 10 år. Kartan trycks år 1733 med hjälp av ekonomiskt stöd av Stockholms stad.

Tillaeus karta år 1733 var den största och mest detaljerade karta som någonsin givits ut över Stockholm fram till den tidpunkten. Kartan delades upp på 12 plåtar koppargravyr och därmed på pappersark efter tryckningen. Kartan visar inte bara gator och torg utan även stadens alla kvarter, broar, skolor, apotek mm. Kartan blev snabbt ett viktigt hjälpmedel för stadens förvaltning och senare för Stockholmsforskningen.

År 1770 moderniseras kartan av P.G Floding och visar mer hur Stockholm såg ut vid den tidpunkten, därför pratar man om Tillaeus karta år 1733 resp. 1770. År 1925 gavs en ny edition av kartan från 1733 ut av Nils Palin (Svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör).Test