Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Oscar Björnstjerna

Bild på Oscar Björnstjerna

 

Information om Oscar Björnstjerna

Född: 1819-3-6, Stockholm
Död: 1905-9-2, Stockholm

Oscar Magnus Fredrik Björnstjerna föddes i Stockholm år 1819, hans far var greve och riksdagsledamoten Magnus Fredrik Ferdinand Björnstjerna (1779-1847) och hans mor var friherrinnan Elisabeth Charlotta von Stedingk (1797-1866). Han växte upp i Stockholm tillsammans med sina 5 bröder och 2 systrar. I.om. att han inte var den äldsta sonen fick han inte använda den grevliga titeln.

År 1836 påbörjar han studierna i Uppsala men väljer sedan den militära banan, precis som sin far. År 1837 blir han utsedd till officer och år 1840 blir han ordonnansofficer hos kronprins Oscar (senare kung Oscar I). Precis som sin far blir han också aktiv i riksdagen som representant för adeln (Sverige har Ståndsriksdag t.o.m. år 1866, Tvåkammarriksdag 1866-1971 och därefter Enkammarriksdag). Han var bl.a. ledamot av riddarhusutskottet, bankoutskottet, banko- och lagutskottet, beviljningsutskottet, konstitutionsutskottet samt statsutskottet.

Under åren 1860-1862 tjänstgjorde han utomlands som bl.a. chargé daffaires i Konstantinopel (nuvarande Istanbul). Han var motståndare till Tvåkammarriksdagen som infördes år 1866 men fortsatte sin politiska bana genom att bl.a. bli s.k. Statsminister för utrikes ärenden år 1872 och ledamot av riksdagens första kammare, han var representant för Stockholms län åren 1874-1901.

År 1883 blev han ledamot av riksdags- och riksbanks husbyggnadskommitten och var mycket engagerad i frågor gällande de nya riksbyggnaderna. Han är en av ledamöterna i riksdagen som idag återfinns som en s.k. maskaron längs det östra Riksdagshusets fasad.Test