Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Olof Samuel Tempelman

Bild på Olof Samuel Tempelman

 

Information om Olof Samuel Tempelman

Född: 1745-2-21, Östergötland
Död: 1816-7-27, Stockholm

Tempelman (1711-1748) och hans mor var Susanna Maria Ridderström (1718-1753). Vad vi vet var han enda barnet och han växte upp i Östra Stenby där hans farbror, Petrus Tempelman, var präst. Han växte upp hos sin farbror då hans far dog när han endast var 3 år och hans mor när han var 8 år.

Det var hos sin farbror som han utvecklade sitt intresse för vetenskapen och konsten. Han gick i gymnasiet i Linköping och fortsatte sedan sina studier år 1763 vid Universitetet i Uppsala. År 1769 blev han anställd av Carl Fredrik Adelcrantz som kopist vid Överintendentämbetet och där kom han att ta sin magisterexamen i fysik.

Tempelman blev mer och mer intresserad av arkitektur och år 1775 resten han till Köpenhamn på studieresa initierad av Adelcrantz och året efter fick han av kung Gustav III tjänsten som informationsadjutant vid fortifikationen och fick bl.a. undervisning i arkitektur.

Under Adlecrantz ledning fick han år 1782 arbeta med uppförandet av kung Gustav III:s stora operahus vid Norrmalmstorg (nuvarande Gustav Adolfs torg). Han kom sedan även att få arbeta med byggnationen av kyrkor och offentliga byggnader under sin tid på Överintendentsämbetet.

År 1782 gift Tempelman sig med Britta Elisabeth Gyllenstam (1747-1784), tyvärr skulle både hon och deras nyfödda dotter dö inom bara några år. Han kom sedan att gifta om sig med Dorothea Catharina Pagenkoff år 1801 och de fick hela fem barn, varav 2 uppnådde vuxen ålder.

År 1780 utnämndes han till professor vid Konstakademien i Stockholm och under de närmaste åren genomförde han en rad resor till bl.a. Frankrike och Italien för att studera arkitektur och konst. Han kom under 1780-talet och 1790-talet att utföra en rad arbeten och år 1799 utsågs han till hovarkitekt. Han kom som sådan att arbeta en hel del med renoveringar på det Kungliga slottet men även dess omgivningar, de sista delarna av dessa stod klara först en bit in på 1800-talet.

Tempelman kom att bli en av nyklassicimens stora arkitekter i Sverige och hans idag mest kända verk är utan tvekan Botanicum/Linneanum i Uppsala som är det främsta exemplet på den nyklassistiska arkitekturen i Sverige. Det kanske mest kända byggnadsverket är nog fronten på ledamotshuset vid Mynttorget med dess stora kolonner men även Ståhållarbostaden vid Drottningholms slott är lätt att känna igen.

Tempelman dog år 1816 och ligger begravd på Klara kyrkogård i Stockholm.Test