Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Olaus Petri

Bild på Olaus Petri

 

Information om Olaus Petri

Född: 1493-1-6, Örebro
Död: 1552-4-19, Stockholm

Olof Petersson* föddes år 1493 i Örbero, hans far var smeden Peter Olofsson (-1521) och hans mor var Kristina Larsdotter (-1546). Han växte upp med sin yngre bror Lars** (1499-1573). Han växte upp i Örebro där han gick i trivialskolan och fortsatte sedan till Uppsala universitet. År 1517 skrivs han in vid universitetet i Leipzig och det är då han ändrar sitt namn till Olaus Petri, en latinisering av sitt födelsenamn. han är där endast en kort tid för att sedan fortsätta på universitetet i Wittenberg och där lägger han till namnet Phase på slutet och kom därmed att kallas för Olaus Petri Phase.

Det var under sin tid i Wittenberg (1516-1518) som han träffade Martin Luther som den 31:a oktober år 1517 spikade upp sina 95 teser på dörren till slottskyrkan i Wittenberg, dessa teser var egentligen var Luthers disputation "Avlatsbrevens makt och verkan". Dessa 95 teser var det som startade reformation i Europa och kom att påverka Olaus Petris hela liv från den stunden.

År 1518 återvänder Petri till Sverige och Strängnäs där han blev utsedd till kansler åt biskopen Mattias Gregersson Lillie och år 1520 blir han vigd till Diakon (biskopens medhjälpare med ansvar för de mer praktiska görmålen). År 1523 väljs Gustav Vasa till svensk kung efter han besegrat Kristian II och Petri börjar mer och mer propagera för Luthers idéer, detta uppmärksammas av Gustav Vasa som utser honom som Stockholm stadssekreterare men tillåter honom även att predika i Storkyrkan där han påbörjar den svenska reformationen.

Låt oss stanna upp där i berättelsen om Olaus Petri och göra klart att den enda som kan genomföra reformationen i Sverige var kungen, det som Olaus Petri kunde göra var att påverkar kungen att göra det.

År 1525, den 12:e februari, bryter Petri helt med den katolska kyrkan genom att han den dagen gifter sig med Kristina Mickelsdotter. Han blir därmed den första "präst" i Sverige som gifter sig vilket var fullständigt otillåtet enligt den katolska kyrkan. Biskopen Brask fördömer giftmålet omedelbart och ser till att Petri bli bannlyst, precis som Martin Luther. Kung Gustav Vasa kom till Petris försvar, i alla fall delvis. Senare tog dock kungen en klar ställning och skyddade Petri. Här kanske vi skall lägga till att den gudstjänst som hölls vid bröllopet hölls på det svenska språket vilket var första gången i Sverige, även det fördömdes av den katolska kyrkan.

År 1525, efter bröllopet, får Petri i uppgift av Gustav Vasa att översätta Nya Testamentet till Svenska. Han fick inte huvudansvaret för arbetet, det gavs till Johannes Magnus, men han var direkt engagerad. Den 15:e augusti år 1526 publicerades Nya Testamentet på Svenska och ytterligare ett steg mot reformationen var taget.

År 1526 förhindrade också Gustav Vasa biskopen Brask att trycka några antilutherska skrifter och ett steg till togs därmed. År 1527 tar Gustav Vasa ett mer avgörande steg när han i ett öppet brev till folket tar en klar ställning för reformatorerna i riket, däribland Petri, och anger ett handlingsprogram för landet som skall gå mot reformationen. Petri ger nu ut ett antal reformatoriska skrifter fram till år 1531 då han utses till kungens kansler, det passade han inte så bra till utan återgår snart till att dels översätta det Gamla Testamentet till Svenska och dels att arbeta på sin stora skrift "Schriptores rerum succiarum medii ævii" eller "En svensk krönika" som berättar Sveriges historia från forntiden fram till 1500-talet. I krönikan finns det kritik mot kungen och han blir snart ovän med Gustav Vasa och år 1540 döms han till döden för högförräderi.

Kung Gustav Vasa ångrar sig dock och omvandlar dödsdomen till böter och Petri tog sedan till nåder igen. Hans skulle t.o.m. bli något av kungens favorit än en gång. År 1542 blir han utsedd till inspektor över Stockholms skolor och år 1543 utnämns han till kyrkoherde i Storkyrkan. Han kom att bli en mycket omtyckt kyrkoherde och står idag statyn utanför kyrkans östra kortsida. Statyn är dock inte porträtterad efter honom då det inte finns några kända bilder av honom, den är istället porträtterad efter en korpral i det Kungliga livgardet enligt senare tids forskning.

Petri kom att bli en stor historiker med sin krönika där det finns både riktiga historiska händelser men även en hel del uppdiktade, han blev dock mest känd för sin insats i den svenska reformationen som innebar att Sverige lämnade den katolska kyrkan och blev ett protestantiskt land. Krönika gavs ut i sin helhet först år 1818 då kung Gustav Vasa lät beslagta den och det var först under kung Karl XIII den kunde ges ut.

Petri dog år 1552 i Stockholm och ligger idag begravd i Storkyrkan, precis under predikstolen.

*Olof Petersson ändrade sitt namn år 1517 till Olaus Petri Phase.
**Lars Petersson ändrade sitt namn år 1527 till Laurentius Petri Nericius (Nericius efter Landskapet Närke där han föddes), denne blev år 1531 utsedd till ärkebiskop vilket han var under 42 år fram till sin död år 1573. Hans hustru, Elisabeth Didriksdotter blev Sveriges första ärkebiskopinna. De fick 7 barn av vilket 4 dog i pesten på 1540-talet.Test